Δημοπράτηση χώρου προς χρήση κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστηρίο «Παναγιώτης Μώρος »
 •  Δημοπράτηση για εκμίσθωση χώρου 13,64 τ.μ. προς χρήση κυλικείου του Κλειστού Γυμναστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ» του Πολιτιστικού –Αθλητικού και Τουριστικού Οργανισμού του Δήμου Καρύστου «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ» με την υπ’ αριθ. 17/6-5-2015 απόφασή του, που θα γίνει στη Κάρυστο και στο Δημοτικό Κατάστημα Καρύστου την 31η Αυγούστου 2015

  Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

  Τη διενέργεια προφορικής – ανοικτής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου 13.64 τ.μ. του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου του Δήμου Καρύστου Παναγιώτης Μώρος, με τους εξής όρους:

  1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Κάρυστο και στο Δημοτικό Κατάστημα Καρύστου την 31η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ., από τριμελή επιτροπή κατά το σύστημα ανοικτής προφορικής δημοπρασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθ.270/1981 Π.Δ. και Π.Δ.410/95.
  2. Το όριο της πρώτης προσφοράς καθορίζεται στο ποσό 1.200,00 ευρώ ετησίως.
  3. Ο χώρος που μισθώνεται είναι  2.20Χ6.20 τμ. εντός του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου «ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΩΡΟΣ» και βρίσκεται εντός ορίων του Δήμου Καρύστου στη θέση Κοντορέματα.
  4. Ο χώρος που μισθώνεται θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κυλικείο.
  5. Οι ώρες λειτουργίας του κυλικείου θα είναι τουλάχιστον 5 ώρες ανά ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και 8 ώρες ανά ημέρα εκτός το Σάββατο και την Κυριακή.
  6. Ο χρόνος μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια, που θα αρχίζει την1η Σεπτεμβρίου 2015 και θα λήγει στις 31 Αυγούστου 2017.
  7. Ολόκληρη η Διακήρυξη του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού θα διατίθεται από το ΚΕΠ του Δήμου Καρύστου.