Ποιά εἶναι τά πραγματικά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῆς 20ης Σεπτεμβρίου 2015;
 •  Ξέρουμε πολὺ καλὰ τὸ τὶ κάνουμε καὶ τὸ γιατί, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε συνειδητοποιήσει ἀπολύτως.

   
  Ποιά εἶναι τά πραγματικά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῆς 20ης Σεπτεμβρίου 2015;

  Πιστοὶ στὴν συνήθειά μας ἄς ἐπανα-ἐπαναληφθοῦμε. Εἴπαμε λοιπόν… Ὁ μεγάλος νικητὴς τῶν ἐκλογῶν πλέον, κι ἐπισήμως, ἡ σχεδὸν 44% (43,45%) ἀποχή!!!

  Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὰ λευκὰ καὶ τὰ ἄκυρα, τότε ἡ συνολικὴ διαμαρτυρία-ἀντίδρασις-ἄρνησις τῶν «θεσμῶν» εἶναι γεγονὸς καὶ ἀγγίζει τὸ 45,87%!!!!

  Δῆλα δὴ μόλις τὸ 55% τῶν ψηφοφόρων, ἤ ἀκριβέστερα τὸ 54,13%, ἐξέλεξαν τὴν νέα μνημονιακή μας κυβέρνησιν.

  Κι ἐπεὶ δὴ τὰ ἄκυρα ἴσως νὰ ἦσαν καὶ ἀπὸ …λάθος, ἄς δεχθοῦμε, ὡς διαμαρτυρία, μόνον τὰ λευκά, ποὺ ἔφθασαν στὸ 1,16%.

  Συνεπῶς πλέον συζητᾶμε γιὰ ξεκάθαρη ἀποχὴ τῆς τάξεως τοῦ 45% (44,61%).  Ἄρα…

  Τὰ πραγματικὰ ποσοστὰ τῶν κομμάτων εἶναι:

  τΣΥΡΙΖΑ 35,47% ἤ πραγματικά: 15,82%ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 84,18%.

  ΝουΔουΛαρα 28,09% ἤ πραγματικά: 12,53%ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 87,47%.

  Χρυσῆ Αὐγή 6,99% ἤ πραγματικά: 3,12%ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 96,88%.

  μΠατΣοΚ–ΔΗΜΑΡ 6,28% ἤ πραγματικά: 2,80%ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 97,20%.

  ΚΚΕ 5,55% ἤ πραγματικά: 2,48%ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 97,52%.

  Ποτάμι 4,09% ἤ πραγματικά: 1,82%ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 98,17%.

  Καμμένος 3,69% ἤ πραγματικά: 1,65%ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 98,35%.

  Λεβέντης 3,43% ἤ πραγματικά: 1,53%ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 98,47%.
  _________________________________________________________________

  ΕΛΑ 2,86% ἤ πραγματικά: 1,28% ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 98,72%.

  ΑΝΤΑΡΣΙΑ 0,85% ἤ πραγματικά: 0,38%ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 99,62%.

  ΕΠΑΜ 0,77% ἤ πραγματικά: 0,34%ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 99,66%.

  λοιπὰ κόμματα 1,93% ἤ πραγματικά: 0,86%ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 99,14%.

  (Τὸν Καρατζαπαίρνη τὸν …χάσαμε… Τὸν κατάπιε τὸ …χάος!!!!)

  Κατ΄ ἐπέκτασιν καὶ γιὰ νὰ μὴν σᾶς κουράζω…

  Οἱ Ἕλληνες ἀποφασίζουμε σιγὰ σιγὰ πὼς αὐτὸ τὸ σύστημα ΔΕΝ εἶναι γιὰ ἐμᾶς.
  Οἱ ἐκλογὲς ἔπαιξαν κι …ἔχασαν, ἀλλὰ ἀκόμη, δυστυχῶς μας, τὸ ἐκλογικὸ σύστημα, τύποις, καὶ ὑπάρχει καὶ μᾶς καταδυναστεύει καὶ ἐπισήμως οἱ ἀρνητές του εἶναι …παράνομοι.

  Ἄρα;

  Τί κάνουμε;

  Ξέρουμε πολὺ καλὰ τὸ τὶ κάνουμε καὶ τὸ γιατί, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε συνειδητοποιήσει ἀπολύτως.


  Ἡ ἐπιβίωσίς μας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν …ἀλλαγὴ πλεύσεως κι αὐτὴ ἡ …ἀλλαγὴ πλεύσεως θὰ συμβῆ μὲ ἄλλο πολιτικοκοινωνικὸ σύστημα καὶ μὲ ἄλλης λογικῆς ἡγεσίες.

  Γιὰ τὴν ὥρα ἐμεῖς κάνουμε αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε καὶ σιγὰ σιγά, εἶτε τὸ θέλουμε εἶτε ὄχι, κατευθυνόμεθα ἐκεῖ ποὺ μᾶς πρέπει: στὴν ἀπελευθέρωσιν.

  Ἔως τότε θὰ δοῦμε πολλὲς ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις, πολλῶν χρωμάτων, ἀποκομμάτων καὶ συμφερόντων «σωτῆρες» καὶ κάθε φορὰ θὰ βουλιάζουμε βαθύτερα, ἔως ἐπὶ τέλους νὰ φθάσουμε στὸ σημεῖον τῆς καμπῆς. Ἕνα σημεῖον ποὺ πλησιάζουμε μὲ μεγάλες ταχύτητες, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ εἴμαστε μέσα στὸ πρόβλημα (ἤ καὶ μέρος τοῦ προβλήματος) ἀδυνατοῦμε ἀκόμη νὰ τὸ δοῦμε!!!

  Καλὴν Λευτεριὰ Ἕλληνες!!!

  Ξημερώνει σὲ λίγο!