Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημου Καρύστου
 •  

  Η τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 7η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού για την εξυπηρέτηση εισπράξεων οφειλών και άλλων απαιτήσεων μέσω του Ηλεκτρονικού Διατραπεζικού Συστήματος DIAS. 

  2. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ανεμοπύλες».

  3. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού του ΝΠΔΔ «Ανεμοπύλες» οικ. έτους 2013. 

  4. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού του ΝΠΔΔ «Ανεμοπύλες» οικ. έτους 2014. 

  5. Αντικατάσταση μέλους Οικονομικής Επιτροπής. 

  6. Αναπλειστηριασμός θέσεων αιγιαλού και παραλίας για τις οποίες δεν προσήλθαν οι πλειοδότες για την υπογραφή συμφωνητικού και θέσεων για τις οποίες δεν υπήρξε πλειοδότης. 

  7. Ονοματοδοσία οδών στον οικισμό Πόρτο – Λάφια. 

  8. Έγκριση προμηθειών και εργασιών Δήμου Καρύστου. 

  9. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου από Ορφανού ως Φουντωτού Μελισσώνα». 

  10. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Σχολείου Ιατρείου Κατσαρωνίου». 

  11. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης 2ου Δημοτικού Σχολείου». 

  12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Αποχέτευση και Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Μαρμαρίου». 

  13. Έγκριση σύνδεσης γραμμής internet στο Αγροτικό Ιατρείο Τσακαίων και στο κτίριο της τέως κοινότητας Μεσοχωρίων. 

  14. Εξέταση αίτησης Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε. περί χορήγησης άδειας εκσκαφής. 

  15. Εξέταση αίτησης Παντελή Δημητρίου για κατά παρέκκλιση σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο. 

  16. Εξέταση αίτησης Βαλσαμάκη Ερασμίας για κατά παρέκκλιση σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο. 

  17. Εξέταση αίτησης Γεωργίου Κωνσταντίνου περί παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση. 

  18. Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης. 1

  19. Εξέταση αιτήσεων περί μείωσης Τελών Ύδρευσης σε άτομα ευπαθών ομάδων. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ