Πρόσθετη χρηματοδότηση, και πρόσληψη Γεν.Χειρουργού, και παιδίατρου στο Κ.Υ Καρύστου
 •  

  Ειδικότερα για την Εύβοια από την συνάντηση του προέδρου της ΕΙΝΝΕΥΒ Αντώνιου-Πάρι Σώτου με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και τον Δ/τή κο Παπαδόπουλο προέκυψαν τα εξής:

  -Οι εφημερίες των ιατρών των ΚΥ της Εύβοιας μπαίνουν σε φάση εξομάλυνσης και μέσα στον Οκτώβριο θα πληρωθεί όλο το Α΄ τρίμηνο και ο Απρίλιος έως την 13.10.2013 και έως την 27.11.2015 και ο Μάϊος.

  -Οι Νοσοκομειακοί ιατροί της Εύβοιας θα πληρωθούν εντός του Οκτωβρίου εφημερίες Ιουλίου και Αυγούστου και 2 μήνες από τις πρόσθετες του 9% που έχουν πραγματοποιήσει.

  -Προσλαμβάνονται μέχρι το τέλος του 2015,για τα Νοσοκομεία της Εύβοιας 7 επικουρικοί, 5 για το Νοσ/μείο Χαλκίδας (ορθοπαιδικός,γυνακολόγος,ουρολόγος, παιδίατρος,αιματολόγος) και 2 για το Νοσ/μείο Καρύστου (γεν.χειρουργός, παιδίατρος).

  -Θα δοθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Χαλκίδας - Κύμης- Καρύστου για την χρήση του τελευταίου 3μήνου του 2015.

  -Μέχρι το τέλος του 2015 θα ενταχθούν στις 90 προκηρύξεις μονίμων ιατρών και ορισμένες κενές οργανικές θέσεις του Νοσοκομείου Χαλκίδας αλλά και μέσα στο 2016 θα ενταχθεί το σύνολο σχεδόν των κενών οργανικών θέσεων του Νοσοκομείου Χαλκίδος έτσι ώστε , όταν αρχίσει η μετεγκατάσταση στο νέο Νοσοκομείο να μην υπάρχουν κενά στα οργανογράμματα των κλινικών.

  -Στις ανωτέρω προκηρύξεις θα συμπεριληφθούν και ικανός αριθμός θέσεων και για το λοιπό προσωπικό(νοσηλευτές, τεχνικοί &διοικητικοί υπάλληλοι κλπ).

  Τέλος ο πρόεδρος της ΕΙΝΝΕΥΒ δεσμεύεται τόσο με την θεσμική του παρέμβαση όσο και δια της φυσικής του παρουσίας στα όργανα, του Νοσοκομείου, (ΔΣ , Σωματείο Εργαζομένων), αλλά και εκτός Νοσοκομείου (Ιατρικός Σύλλογος, ΟΕΝΓΕ, ΑΔΕΔΥ κλπ) να παρακολουθεί και να προάγει τόσο τα πάγια αιτήματα του κλάδου όσο και την πορεία πραγματοποίησης των στόχων που θα βάλει η ηγεσία της ΕΙΝΝΕΥΒ που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 11.11.2015.