Εκλογές και Γεν. Συνέλευση μελών του Συνδέσμου Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καρύστου
 •  

  Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Σωματίου για την Εκλογή Νέας Διοίκησης του, Απαλλαγή Συνδρόμων των Μελών για τα Έτη 2014 & 2015 και Ορισμός Ημερομηνίας Διεξαγωγής Εκλογών

   

   
  Την Δευτέρα 12-10-2015, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο με τα εξής θέματα:
   
  α) Για την απαλλαγή των συνδρομών μελών του συνδέσμου για τα έτη 2014 & 2015.

  β) Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου για την εκλογή διοίκησης του.
   


   

  γ) Ορισμός ημερομηνίας και ώρας εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
   


   

  δ) Ορισμός ημερομηνίας και ώρας υποβολής υποψηφιοτήτων εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου
      
   

  Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

   

   
  α) Την απαλλαγή συνδρομής των μελών του συνδέσμου για τα έτη 2014 & 2015 λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και των εσόδων από τα Προγράμματα ΛΑΕΚ στα οποία συμμετέχει ο Σύνδεσμος, τα οποία επαρκούν για την εύρυθμη λειτουργία του.
   
  β) Ορίζεται Ημερομηνία και ώρα Γενικής Συνέλευσης η ημέρα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται νέα ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης η ημερά Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:00, όπως ορίζεται από το Καταστατικό του Συνδέσμου στα γραφεία του Συνδέμου.
   
  γ) Ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου,  η ημέρα Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 με 18:00, στα γραφεία του Συνδέσμου..
   
  δ) Ορίζεται ημερομηνία και ώρα κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, η ημέρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 20:00.
   
  Η υποβολή της υποψηφιότητας θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΑ ΜΕΛΗ
  Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   
  Ανδρέας Σκλήρας
   
  Μαρία Βερούχη
  Ευάγγελος Σπύρου
  Γεώργιος Τσατσάκος
   
  Ροδόπη Σφυρίδη
   
  Ιωάννα Παπαμιχαήλ
   
   
  Χρήστος Ηλιού