Άκυρες οι "πωλήσεις" (ΑΚ 513) δανείων σε ξένα funds χωρίς την συναίνεσή σας. Κάντε Αγωγές Ακύρωσής (ΑΚ 155)
 •  http://3.bp.blogspot.com/-Tj2Aa7AtoMk/VjOfTnjdFyI/AAAAAAAAC-8/6co00ADRu3U/s640/ANTONIOU5.jpg
  Μετά την μελέτη του υπό ψήφιση νόμου για την πώληση κι εκχώρηση των δανείων...
  Επιμένω ότι η πώληση (ΑΚ 513) (*) δανείων σε ξένα ή ελληνικά funds, είναι ΑΚΥΡΗ εάν δεν έχει υπογράψει ο δανειολήπτης σχετικό όρο στην δανειακή του σύμβαση. Βλ. ΑΚ 513, 127 επ,,  455, ν.ν2251/1994 (προστασία καταναλωτή), αρ. 3 παρ. 2 του υπό ψήφιση νόμου

  (*) είναι διαφορετική η "εκχώρηση" (μεταβίβαση) δανείου (ΑΚ 455). Η "εκχώρηση" μπορεί να γίνει και χωρίς την συναίνεσή σας, αλλά "εκχώρηση" σημαίνει απλά ότι το fund κάνει ότι μπορεί να εισπράξει το δάνειο, το οποίο όμως μένει στην κυριότητα της τράπεζας (στην πώληση η κυριότητα του δανείου μεταβιβάζεται στο fund, γι αυτό απαιτείται η συναίνεσή σας με την υπογραφή σας).

  Επίσης: 
  Jus Cogens and Pacta sunt Servanta: "Οι αναγκαστικοί κανόνες" και "Οι Συνθήκες-Συμφωνίες πάντα τηρούνται". Η αναγκαστική θεμελειώδης αρχή (κανόνας) του Διεθνούς κι Εθνικού Δικαίου. Δεν μπορεί η τράπεζα να αλλάζει μονομερώς κι αυθαίρετα την δανειακή σας σύμβαση και να βάζει στην θέση της το ξένο fund, χωρίς την δική σας συναίνεση.
  Γι αυτό εάν πωληθεί η εκχωρηθεί το δάνειό σας χωρίς την δική σας συναίνεση κάντε αγωγή ακύρωσής της εντός 2 ετών (ΑΚ 155) 
  (όχι βέβαια με την συμμορία της Υπέρβασης, η οποία σχεδιάζει από την ίδρυσή της να εξελιχθεί σε fund για αγοράζει κόκκινα δάνεια...έχω δημοσιεύσει τα στοιχεία αυτά...την συμμορία αυτή την ερευνά  ήδη το ΣΔΟΕ, ο Οικονομικός εισαγγελέας και το ΔΣΑ, μετά από μήνυσή μου και καταγγελίες μου)

  Κοιτάξτε πρώτα στην σύμβασή σας εάν έχετε υπογράψει ότι συμφωνείτε με την εκχώρηση (μεταβίβαση) (ΑΚ 455) ή την πώληση (ΑΚ 513) του δανείου σας σε ξένο fund. 

  Εδώ το σχέδιο νόμου για την πώληση (ΑΚ 513 ή εκχώρηση-μεταβίβαση για διαχείριση (ΑΚ 455) των δανείων.

  http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia

  Δημ. Αντωνίου

  zoidosia