Τα Άγια Θεοφάνεια (βίντεο)
 •  

  Μεγάλη εορτή του Χριστιανισμού, σε ανάμνηση της Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο (ή Βαπτιστή).

  Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου και...είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου, που ξεκινά με τα Χριστούγεννα. 

  Λέγεται, επίσης, Επιφάνια και Φώτα.

  Το όνομα της εορτής προκύπτει από τη φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας, που σύμφωνα με τις Γραφές συνέβη κατά τη Βάπτιση του Ιησού. 


  Στις Δυτικές Εκκλησίες, τα Θεοφάνια είναι περισσότερο συνδεδεμένα με την προσέλευση και την προσκύνηση των Τριών Μάγων στη Φάτνη της Γέννησης του Ιησού.  Απολυτίκιο Θεοφανίων
  «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
  η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
  του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι
  αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
  και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς
  εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
  Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός
  Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι»  Κοντάκιο Θεοφανίων
  «Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη
  και το Φως Σου Κύριε εσημειώθη εφ΄ ημάς
  εν επιγνώσει υμνούντας Σε
  Ήλθες εφάνης το Φως το απρόσιτον»  Μεγαλυνάριο Θεοφανίων
  «Σήμερον επέφανεν ο Σωτήρ
  εν μορφή ως δούλου βαπτισθήναι
  μετά σαρκός υπό Ιωάννου
  εν Ιορδάνου ρείθροις
  ίνα βροτών εκπλύνει
  τα παραπτώματα»  Τελετές

  Δύο είναι οι κυριότερες τελετές των Θεοφανίων:

  Ο Μέγας Αγιασμός, που λαμβάνει χώρα εντός των Εκκλησιών.
  Η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, που ακολουθεί τον Μεγάλο Αγιασμό.