Από τη Γαλλία στο ΜΚΙΕ και από εκεί στο Νοσοκομείο Καρύστου
  • Στις 27/12 μια μεγάλη δωρεά από Γάλλους αλληλέγγυους έφθασε στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό ιατρείο Ελληνικού. Οι Γάλλοι παρέδωσαν στο ιατρείο μεγάλη ποσότητα νοσοκομειακού υλικού αλλά και φάρμακα που αγοράστηκαν στην Ελλάδα.


     
    Το ιατρείο γέμισε ασφυκτικά με διάφορα νοσοκομειακά υλικά και κούτες με φάρμακα.

    Άμεσα οι εθελοντές κανόνισαν το νοσοκομειακό υλικό να δοθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου.

    Έτσι στις 30/12 ήρθε νοσοκομειακό από την Κάρυστο και παρέλαβε πλήθος υλικών που είχε μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο.