Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έγκριση και εφαρμογή σχεδίων παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων πλοίων
 •  

  Για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αδυναμία από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και των αρμόδιων υπηρεσιών να εγκρίνουν και εφαρμόσουν τα σχέδια παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων πλοίων, όπως προβλέπεται και στη σχετική Κοινοτική Οδηγία 2000/59/ΕΚ, κάνει λόγο ο Σίμος Κεδίκογλου, υπεύθυνος Τομέα Ναυτιλίας της ΝΔ.

   

  Σε ερώτηση, που κατέθεσε προς τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θεόδωρο, την οποία συνυπογράφουν 22 βουλευτές, χαρακτηρίζει εγκληματική την αδράνεια που παρατηρείται, αν ληφθεί υπ’ όψη το γεγονός, ότι η Ελλάδα έχει ήδη μία καταδίκη από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια , ζητώντας παράλληλα να μάθει, ποιες είναι οι μέχρι σήμερα ενέργειες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και τον περιορισμό της απόρριψης στη θάλασσα αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, καθώς και ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου αναφορικά με τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής καταλοίπων, που είναι σε εκκρεμότητα.

   
  Επίσης, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει: τι μέτρα θα λάβει προκειμένου να εξασφαλίσουν την ικανοποιητική και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων υποδοχής καταλοίπων, που παράγονται στα πλοία σύμφωνα και με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και να διευκρινίσει που οφείλεται η καθυστέρηση της έγκρισης των διαδικασιών οι οποίες είναι αποτέλεσμα διεθνών διαγωνισμών και παραμένουν στα συρτάρια των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας.
   

  Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

  «Προς :
  Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Θεόδωρο Δρίτσα

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και η αδυναμία του Υπουργείου Ναυτιλίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινοτική Οδηγία 2000/59/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό Δίκαιο (ΚΥΑ 3418/07/2002, ΚΥΑ§ 111.1/41/2009) και καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη εγκαταστάσεων υποδοχής υγρών αποβλήτων πλοίων σε όλους τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από επιβλαβείς και παράνομες απορρίψεις αποβλήτων, εισάγοντας παράλληλα και κριτήρια τιμολόγησης των υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων. 

  Η αδράνεια που παρατηρείται από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν σχέδια παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων αποδεικνύεται εγκληματική, αν λάβουμε υπ’ όψη ότι ήδη η Ελλάδα έχει μία καταδίκη από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, καθώς δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στους τρείς βασικούς άξονες που θέτει η Κοινοτική Οδηγία και αφορούν: 

  - Στην υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων σε όλα τα κοινοτικά λιμάνια, με άμεση εφαρμογή ακόμη και στις μαρίνες και τα αλιευτικά καταφύγια.

  - Στην κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία για κάθε λιμάνι

  - Στην εφαρμογή συστήματος τελών για το κόστος των υπηρεσιών αυτών, ανεξάρτητα από το αν τα πλοία κάνουν χρήση ή όχι των υπηρεσιών αυτών.

  Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα είναι αποκαρδιωτική όσον αφορά στις προτεραιότητες της ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, καθώς πολλά λιμάνια δεν παρέχουν υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής. Επίσης, τέλη που προκύπτουν από διεθνείς διαγωνισμούς που διενεργούνται από τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία, παραμένουν στα συρτάρια του Υπουργείου Ναυτιλίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προωθούνται για υπογραφή, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εμπλεκόμενους φορείς.

  Πολλοί φορείς αναγκάζονται να λειτουργούν σε καθεστώς παρανομίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης όπου παράνομα έχει δοθεί τριετής παράταση της σύμβασης στον πάροχο υπηρεσιών ευκολιών Υποδοχής των αποβλήτων των πλοίων ενώ άλλοι Οργανισμοί λειτουργούν με ληγμένες συμβάσεις.

  Εξίσου ανησυχητικό είναι και το γεγονός, ότι υπάρχουν περιπτώσεις υπογεγραμμένων συμβάσεων, οι οποίες τελούν υπό αναστολή και δεν εκτελούνται, όπως είναι οι συμβάσεις με τον Ο.Λ. Αλεξανδρούπολης, τον Ο.Λ. Ηγουμενίτσας και τον Ο.Λ. Καβάλας. 

  Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιες είναι οι μέχρι σήμερα ενέργειές σας στο πλαίσιο του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και τον περιορισμό της απόρριψης στη θάλασσα αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου;

  2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας αναφορικά με τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής καταλοίπων, που είναι σε εκκρεμότητα;

  3. Τι μέτρα θα λάβετε προκειμένου να εξασφαλίσετε την ικανοποιητική και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων υποδοχής καταλοίπων που παράγονται στα πλοία σύμφωνα και με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας;

  4. Που οφείλεται η καθυστέρηση της έγκρισης των διαδικασιών οι οποίες είναι αποτέλεσμα διεθνών διαγωνισμών και παραμένουν στα συρτάρια των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας; 

  Οι ερωτώντες Βουλευτές :

  1. Σίμος Κεδίκογλου, Βουλευτής Ν. Ευβοίας
  2. Σοφία Βούλτεψη, Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  3. Στέργιος Γιαννάκης, Βουλευτής Πρεβέζης
  4. Χρήστος Κέλλας, Βουλευτής Λάρισας
  5. Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας
  6. Χρίστος Δήμας, Βουλευτής Κορινθίας
  7. Δημήτριος Κυριαζίδης, Βουλευτής Δράμας
  8. Κατερίνα Παπακώστα - Σιδηροπούλου, Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  9. Βασίλειος Γιόγιακας, Βουλευτής Θεσπρωτίας
  10. Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου, Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  11. Ευάγγελος Μπασιάκος, Βουλευτής Βοιωτίας
  12. Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
  13. Ιωάννης Ανδριανός, Βουλευτής Αργολίδος
  14. Γεώργιος Γεωργαντάς, Βουλευτής Κιλκίς
  15. Κώστας Καραμανλής, Βουλευτής Σερρών
  16. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης
  17. Αθανάσιος Μπούρας, Βουλευτής Υπολοίπου Αττικής
  18. Ιωάννης Βρούτσης, Βουλευτής Κυκλάδων
  19. Αθανάσιος Καββαδάς, Βουλευτής Λευκάδος
  20. Γεώργιος Βαγιωνάς, Βουλευτής Χαλκιδικής
  21. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Βουλευτής Τρικάλων
  22. Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Α΄ Αθηνών
  23. Έλενα Ράπτη, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης