Ετήσια Τακτική-Γενική Συνέλευση του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων Τουρισμού Καρύστου
 •  

  Καλούνται τα μέλη μας να παραστούν στην ετήσια ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, που θα γίνει στις 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, και ώρα 16.00, στο Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ.

  ΘΕΜΑΤΑ:
  • 1, Απολογισμός δράσεων Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτού για το έτος 2015.
  • 2.Εισήγηση για μελλοντικές δράσεις και προτάσεις για την διαχειριστική περίοδο 2016.

  Στα πλαίσια της Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις από:
  • 1. Τον καθηγητή Τ.Ε.Ι. κ. Δ. ΤΥΜΠΗ, σχετικά με τη Νέα νομοθεσία των τροφίμων που δεσμεύει τις επισιτιστικές επιχειρήσεις και γενικά τις αγορανομικά ελεγχόμενες επιχειρήσεις.
  • 2. Ενημέρωση για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ. Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΨΑΘΑ.
   
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ