Ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων Τουρισμού Καρύστου
  •  

     
    Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουρισμού Καρύστου πραγματοποιεί την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του συνδέσμου την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 16.00, στο Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ.
    Θέματα της τακτικής  γενικής συνέλευσης1. Απολογισμός δράσεων Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτού για το έτος 2015. 2. Εισήγηση για μελλοντικές δράσεις και προτάσεις για την διαχειριστική περίοδο 2016.
    Στα πλαίσια της Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις από: 1. Τον καθηγητή Τ.Ε.Ι. κ. Δ. ΤΥΜΠΗ, σχετικά με τη Νέα νομοθεσία των τροφίμων που δεσμεύει τις επισιτιστικές επιχειρήσεις και γενικά τις αγορανομικά ελεγχόμενες επιχειρήσεις. 2.Ενημέρωση για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ. Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΨΑΘΑ