Σεμινάριο με θεματολογία « Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» από τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Καρύστου
 •  

  Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Καρύστου, σε συνεργασία με τον καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κ. Δημήτρη Τυμπή, οργανώνει Σεμινάριο με θεματολογία « Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας, σχετικής νομοθεσίας.

   

  Σημειώνεται ότι: 

   
  1. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους εκείνους, που κατά τον Νόμο είναι υπεύθυνοι λειτουργίας επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας και μπορούν οι ίδιοι να είναι και τεχνικοί ασφαλείας. 

  2. Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι δέκα (10) ώρες και θα διεξαχθεί στην Κάρυστο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας, από εκπαιδευτή με σχετική ειδίκευση (M.Sc. - Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης).

  3. Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί Βεβαίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, καθώς και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

  Επισημαίνουμε ότι η εκπαίδευση αυτή είναι υποχρεωτική, για κάθε υπεύθυνο λειτουργίας επιχείρησης Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας, χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις.