Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Ευβοίας
 •  

  Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει το υπουργείο Υγείας το αμέσως επόμενο διάστημα. Αναλυτικά θα προσληφθούν πεντακοσια ογδόντα πέντε (585) άτομα, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δώδεκα (12) μηνών, σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

  H απόφαση του υπουργού δημοσιευτηκε σε ΦΕΚ. Η προκήρυξη των θέσεων θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Οι θέσεις στα νοσοκομεία της Ευβοίας ειναι οι παρακάτω:

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 

  - ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ Κ. Υ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
  ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ 1