Σχεδιάζουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας για επενδύσεις, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη
 •  

   
  «Επενδύσεις, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη είναι το «ιερό» τρίπτυχο, στο οποίο θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας».

   
  Αυτό δήλωσε Σίμος Κεδίκογλου, υπεύθυνος του Τομέα Ναυτιλίας και Αιγαίου της ΝΔ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος, παρουσία της συντονίστριας της Ομάδας Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Όλγας Κεφαλογιάννη.

   
  Ο Σίμος Κεδίκογλου παρουσίασε τους άξονες στρατηγικής δράσης του Τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ομάδες εργασίας, που θα συγκροτηθούν, προκειμένου να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον νέο προγραμματικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας: «με δεδομένο το γεγονός, ότι η επόμενη κυβέρνηση θα παραλάβει μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, άμεσα, να κάνουμε τις σωστές κινήσεις, που θα αλλάξουν το αρνητικό κλίμα και την πορεία της οικονομίας.
   

  Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να καταρτίσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα και να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, έτσι ώστε να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε και να υλοποιούμε».

  Ο Σίμος Κεδίκογλου επεσήμανε, επίσης, τη μεγάλη σημασία, που έχει η συμβολή όλων στην προσπάθεια διαμόρφωσης του ολοκληρωμένου πρόγραμματος της Νέας Δημοκρατίας και προς την κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και διάδραση μεταξύ των Τομέων Κοινοβουλευτικού Έργου, κάτι που ήδη πραγματοποιείται. 

  Στη συνέχεια, παρουσίασε αναλυτικά τους άξονες στρατηγικής δράσης με βάση τη Ναυτιλιακή, τη Λιμενική , τη Νησιωτική πολιτική, όπως επίσης τις πολιτικές Ασφάλειας και Αστυνόμευσης και το Κοινοβουλευτικό Έργο, ενώ έγινε αναφορά στις επιμέρους Ομάδες Εργασίας, που θα επιφορτιστούν με την ευθύνη διατύπωσης και κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων ως προς το σχεδιασμό πολιτικών για όλους τους κλάδους του Τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.