Με νέους ειδικευμένους γιατρούς στελεχώνονται τα Νοσοκομεία Χαλκίδας, Κύμης και Καρύστου
 •  
  Μετά από πολύ καιρό προκηρύσσονται πάλι θέσεις ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ για τα Νοσοκομεία της Εύβοιας. 
  Αυτό οφείλεται στην συνδυασμένη δράση μας και στην πίεση που έχουμε ασκήσει σαν συλλογικό όργανο προς την Διοίκηση αλλά και την 5η ΥΠΕ με την δράση μας και με την φυσική μας παρουσία στο ΔΣ του Νοσοκομείου.

  Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η προκήρυξη 5 θέσεων Ιατρών ΕΣΥ για το Νοσοκομείο Χαλκίδας και από 2 θέσεις για τα νοσοκομεία Κύμης και Καρύστου αντίστοιχα.

  Συγκεκριμένα: 1θέση Ορθοπαιδικού, 1θέση Αναισθησιολόγου, 1 θέση Αιματολόγου ή Παιδιάτρου ή Παθολόγου (για το τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας) ,1θέση Γεν.Χειρουργού,1 θέση Παιδιάτρου για το Νοσοκομείο Χαλκίδας.

  Επίσης 1 θέση Αναισθησιολόγου και 1 θέση Ορθοπαιδικού για το Νοσοκομείο Κύμης, ακόμη,1θέση Γεν.Χειρουργού και 1 θέση Αναισθησιολόγου για το Νοσοκομείο Καρύστου.

  Οι θέσεις αυτές βέβαια αποτελούν ικανοποίηση αιτημάτων χρόνων από την ΕΙΝΝΕΥΒ και απλώς απολύνουν λίγο την κατάσταση στα Νοσοκομεία της Εύβοαις που μαστίζονται επί 6 ετία και πλέον από την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση.

  Η ΕΙΝΝΕΥΒ υπογραμμίζει ότι οι προκηρύξες πρέπει να συνοδευτούν και από τουλάχιστον άλλες τόσες ιατρικού προσωπικού,αλλά και από προσλήψεις λοιπού προσωπικού όπως Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό,καθώς επίκειται η μεταστέγαση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου Χαλκίδας στο Νέο Νοσοκομείο σε σύντομο χρονικό διάστημα!!!!

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ