Ξεκίνησε το πρόγραμμα Νέοι Αγρότες
  • Ενημέρωση για το πρόγραμμα νέοι αγρότες και για θέματα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Ομιλητής Νικόλαος Στουπής - Γεωπόνος