Ανοικτή πρόσκληση για οδηγούς ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Καρύστου.