Με δυο θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  •  

    Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Καρύστου την 8η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Καρύστου στο έργο : «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων».

    2. Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με τον «Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Ευβοίας».