Προκήρυξη 2 κενών θέσεων Ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Καρύστου
 •  

  Με απόφαση του  Αναπληρωτή Διοικητή του Κ.Υ. Καρύστου Αναστάσιου Μίχα και έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.» προκηρύσσονται οι παρακάτω κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο  – Κ.Υ Καρύστου 

  Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στον εισαγωγικό βαθμό ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

  Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

  Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι, από τις : 10 Ιουνίου 2016 έως και τις 29 Ιουνίου 2016.

  Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου στην διεύθυνση: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ» Πολυχρόνη Κότσικα 56, Τ.Κ. 340 01, ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΕΥΒΟΙΑ.

  Από το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε σημαντική πληροφορία στα τηλέφωνα 2224350129 και 2224350103.

  Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ