Συνάντηση των Γεωπόνων της Π.Ε.Π.Τε.Γ. Στερεάς Ελλάδας με Αποστόλου
 •  

  Συνάντηση των Γεωπόνων της Π.Ε.Π.Τε.Γ. Στερεάς Ελλάδας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , και Βουλευτή Ευβοίας του ΣυΡΙΖΑ κ. Ευάγγελο Αποστόλου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουνίου στο πολιτικό γραφείο του υπουργού στη Χαλκίδα 
  Το ΔΣ των Γεωπόνων της Π.Ε.Π.Τε.Γ. Στερεάς Ελλάδας , με επικεφαλή τον πρόεδρο Κώστα Καρύδη, τον Αντιπρόεδρο Στυλιανό Παπουτσή ,τον Γραμματέα Σπύρο, Ακριώτη , τον ειδικό γραμματέα ,Δημήτριο Σούλιο , & τον Ταμία Αθανάσιο Σαμπάνη. , είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Υπουργό για όλα τα θέματα που απασχολούν τους Γεωπόνους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα . 

  Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωπόνων ΤΕ και την συμμετοχή τους ισότιμα με τους συναδέλφους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις προσλήψεις προσωπικού  χωρίς αποκλεισμούς. Μάλιστα, στο σημείο αυτό έγινε ειδική αναφορά για το πρόγραμμα Δακοκτονίας του τρέχοντος έτους ,και το πρόβλημα που προέκυψε με τον αποκλεισμό των Γεωπόνων της Π.Ε.Π.Τε.Γ. 

  Παράλληλα έγινε και μια αναφορά από τον Αντιπρόεδρο Κο Στυλιανό Παπουτσή υπεύθυνο του τομέα της Ζωικής Παραγωγής στην Π.Ε.Π.Τε.Γ. σε θέματα που αφορούν  την Ζωική Παραγωγή όπως τα βοσκοτόπια, τις άδειες στάβλων τους νέους αγρότες, τα σχέδια βελτίωσης ,  τους γεωργικούς συμβούλους.

  Διευκρινίστηκε και αποσαφηνίστηκε από μέρους της Π.Ε.Π.Τε.Γ. Στερεάς Ελλάδας ότι οι Γεωπόνοι της Π.Ε.Π.Τε.Γ. ασκούν το επάγγελμα του Γεωπόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , δραστηριοποιούνται  σε όλο το φάσμα του Αγροτοδιατροφικού τομέα, και παρέχουν την επαγγελματική και επιστημονική τους τεχνογνωσία , και τις υπηρεσίες τους στον       Επαγγελματία Αγρότη και Κτηνοτρόφο. 

  Ο Υπουργός αφού άκουσε με πολύ προσοχή τις θέσεις και τις απόψεις της Ένωσης σε σε όλα τα παραπάνω θέματα , μας είπε πως θα προσπαθήσει να δώσει λύση τόσο στο θέμα της Δακοκτονίας, όσο και στις μελλοντικές προκηρύξεις , ώστε να μην ξαναεπαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, και να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας . 

  Επίσης, συμφωνήθηκε με τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Αποστόλου να γίνει συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Π.Τε.Γ. στην Αθήνα . Η ακριβής ημερομηνία θα καθορισθεί τις επόμενες ημέρες.