Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δημου Καρύστου
 •  

  Η τακτική Συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 22η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρύστου ετών 2016-2020. 

  2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου. 

  3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες». 

  4. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες». 

  5. Κατανομή πιστώσεων ΑΠΕ και ΣΑΤΑ. 

  6. Καθορισμός θέσης στάθμευσης και διαδρομής ιππήλατων οχημάτων. 

  7. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Μαρμαρίου». 

  8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή σχολείου – ιατρείου Κατσαρωνίου». 

  9. Έγκριση της μελέτης: «Προμήθεια τάπητα Λουμίδειου γηπέδου ποδοσφαίρου». 

  10. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία του δρόμου Μεσοχώρια – Λιμιώνα». 

  11. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Πλατανιστού». 

  12. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου: «Παρεμβάσεις δικτύων ύδρευσης Μεσοχωρίων». 

  13. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδού πλησίον ιδιοκτησίας Ι. Ζαρμπούτη». 

  14. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου (ΚΧ 142) Β΄ φάση». 

  15. Έγκριση Προμηθειών και Εργασιών Δήμου Καρύστου. 

  16. Έγκριση σύνδεσης παροχής internet στο αγροτικό ιατρείο Μεσοχωρίων. 

  17. Έγκριση ηλεκτροδότησης της εκκλησίας Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης του κοιμητηρίου Μύλων. 

  18. Εξέταση αίτησης Γκιβίση Γεωργίου περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμιο) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων του ξενοδοχείου «Αναστασία». 

  19. Εξέταση αίτησης Σαρλάνη Στυλιανής περί κατασκευής ξύλινης εξέδρας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματός της. 

  20. Γνωμοδότηση για την κατασκευή Δημοτικών Τουαλετών και Αποδυτηρίων στη θέση Κοκκίνι Μαρμαρίου. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
  ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ