Στη Μόσχα ο Σίμος Κεδίκογλου για τη συνεδρίαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
 •  

  Ο Σίμος Κεδίκογλου, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (PABSEC) θα προεδρεύσει στις εργασίες της 47ης συνεδρίασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Νομικών και Πολιτικών Υποθέσεων της PABSEC, στη Μόσχα το διάστημα 27 Ιουνίου με 1 Ιουλίου 2016.

   
  Τα προβλήματα των προσφύγων στα κράτη μέλη του ΟΣΕΠ, οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές του προβλήματος θα αποτελέσουν το αντικείμενο των εργασιών της συνεδρίασης. Ήδη, η Επιτροπή Νομικών και Πολιτικών Υποθέσεων τη PABSEC έχει προετοιμάσει σχετικές εκθέσεις, οι οποίες θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία όλων των μερών στην εξεύρεση λύσης, δεδομένης της ανησυχίας για τον αυξανόμενο αριθμό των προσφύγων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, που οδηγεί σε πολλές προκλήσεις, κοινωνικές εντάσεις και οικονομική αστάθεια.

   
  Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) όσον αφορά κυρίως στη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών μέσω της κατανομής των βαρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα κατατεθούν προτάσεις για τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής σε σχέση με το προσφυγικό πρόβλημα, υπογραμμίζοντας το σημαντικό ρόλο της διεθνούς συνεργασίας και του συντονισμού στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.