Κάλλιο αργά παρά ποτέ
  •  

    Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρύστου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» του Π.Α.Α. 2014-2020 αποφάσισε το Δ. Σ. Καρύστου
    Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία, «παρούσα»  δήλωσε η  Κυριακούλα Βρανά, την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρύστου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) του Τοπικού Προγράμματος Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠ.ΑΛ.Θ.) με υποψήφιο φορέα την Κ/Ξ «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. - Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος Α.Ε. Ο.Τ.Α.»/«CLLD/LEADER ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ».

    Ο δήμαρχος Καρύστου Λ. Ραβιόλος ορίστηκε ως εκπρόσωπος του Δήμου Καρύστου στην Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ» με τον Δημ. Σύμβουλο  Κων/νο Παναγιώτου ως αν. εκπρόσωπο, ενώ παραχωρήθηκε και χώρος στην «Αναπτυξιακή Εύβοιας» εντός του Δημοτικού Καταστήματος για την λειτουργία γραφείων

    Μετά από δυο χρόνια στο κουμάντο του δήμου, Ραβιόλος & συνεργάτες, φαίνεται ότι ξυπνούν από το βαθύ λήθαργο... κατευθυνόμενοι όπως όλα δείχνουν προς την σωστή πορεία. Κάλλιο αργά.. παρά ποτέ.