Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ναυτικού Ομίλου Καρύστου
 •  

   
  Ετήσια Τακτική Γενική Συνζλευςη – Τροποποίηση (Εναρμόνιση) Καταστατικού  Προϋπολογισμός – Απολογισμός – Αρχαιρεσίες.

  Την Κυριακή 18/09/2016 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια τακτική Γενική Συνελευση στα γραφεία του ομίλου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνελευση θα πραγματοποιηθεί στισ 12:00 την ίδια μερα και στον ίδιο χώρο ανεξαρτήτου αριθμό μελών.

   


  Με θεματα :

   

   
  1. Τροποποίηση (εναρμόνιση) Καταστατικού. 

  2. Οικονομικός Προυπολογισμός. 

  3. Οικονομικός Απολογισμός από 01/09/2015 – 31/08/2016 και εκθεση εξελεγκτικής επιτροπής. 

  4. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου. 

  5. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου. 

  6. Εκλογής εφορευτικής επιτροπής. 7. Αρχαιρεσίες: Διοικητικού Συμβουλίου – Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου. Υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες στα γραφεία του Ναυτικου Ομίλου. 
   
  Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη 

  Ο Πρόεδρος 
  Ντάτσος Περικλής 

  Ο Γενικός Γραμματέας 
  Τσακαλάκης Χρήστος