Σεμινάρια Ασφαλείας και Υγιεινής Τροφίμων απο τον ΣΕΒ Καρύστου
 •  

  Ο Συνδεσμος Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καρύστου πρόκειται να οργανώσει σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας και Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.  

  1.Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
  Οι χειριστές τροφίμων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα «επιπέδου 1» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.
  Η κατάρτιση πρέπει να γίνεται σε πιστοποιημένες δομές (πχ ΚΕΚ), υπό την αιγίδα τουΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) /  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

  Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις στον ΕΦΕΤ για να αποκτήσουν βεβαίωση στην Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων η οποία ισχύει για πέντε χρόνια. 

  Ο Συνδεσμος Επαγγελματίων & Βιοτεχνών πρόκειται να οργανώσει σεμινάριο σύμφωνα με όλα όσα ορίζει η Υπουργική Απόφαση με τις εξής θεματικές ενότητες:
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων 
  Διάρκεια: 10 ώρες / 2 ημέρες. 
  Κόστος συμμετοχής: € 80,00 


  2.Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας 

  Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Νόμο 3850/2010, κάθε επιχείρηση που απασχολεί, ή πρόκειται να απασχολήσει προσωπικό, πρέπει να έχει Τεχνικό Υγείας και Ασφάλειας (ΤΥΑ), δηλωμένο στην Επιθεώρηση Εργασίας.
  Από την ίδια Νομοθεσία, προβλέπεται ότι τα καθήκοντα του ΤΥΑ σε μικρές επιχειρήσεις, μπορούν να ασκήσουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, αρκεί να έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο επιμόρφωσης εργοδοτών για την άσκηση των καθηκόντων τους ως Τεχνικών Ασφάλειας, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας. Τα σεμινάρια  είναι διάρκειας: 
  • 10 ωρών για επιχειρήσεις Γ ! κατηγορίας επικινδυνότητας: Γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ιατρεία, λοιπές υπηρεσίες, μεταφορές, εμπόριο, αποθηκεύσεις, τράπεζες,  διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών.
  • Διάρκεια: 10 ώρες / 2 ημέρες. 
  • Κόστος συμμετοχής: € 55,00


  Μετά την επιμόρφωσή τους, οι εργοδότες οφείλουν να κάνουν γνωστοποίηση του ονόματός τους στην Επιθεώρηση Εργασίας, ως τεχνικών ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου που θα πάρουν, δηλώνεται από τους φοροτεχνικούς στον πίνακα προσωπικού που υποβάλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.

  Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Καρύστου, οργανώνει σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας στην Κάρυστο. 

   
  Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος παρακολουθήσει και τα 2 παραπάνω σεμινάρια το κόστος συμμετοχής στο σύνολο θα είναι €125,00.

  Πληροφορίες – εγγραφές:
  - Σ.Ε.Β. ΚΑΡΥΣΤΟΥ: Τηλ:  697 770 9580 (Σπύρου Βαγγέλης)
  - Σ.Ε.Β. ΚΑΡΥΣΤΟΥ: Τηλ:  6976615488 (Βερούχη Μαρία)

  Η Πρόεδρος
  Μαρία Βερούχη                                               
  Το ΔΣ Του Συνδέσμου
  Βαγγέλης Σπύρου
  Γιώργος Τσατσάκος     
  Ανδρέας Σκλήρας
  Ιωάννα Παπαμιχαήλ
  Ρόδο Σφυρίδη
  Μόσχα Νόβα