Επιδοτούμενο Σεμινάριο ΛΑΕΚ από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Καρύστου
 •  
  Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καρύστου διοργανώνει μέσω ΟΑΕΔ επιδοτούμενο Πρόγραμμα επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 2016 για εργαζόμενους μικρών επιχειρήσεων, με θέμα την «Πρόληψη Ατυχημάτων & Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας». 
  Οι Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ως το Τρίτη 27/9/2016. Θα τηρηθεί αυστηρά προτεραιότητα στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου.

  Η Κατάρτιση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΚΕΚ Ευρωπαϊκη Προοπτίκη (κος Παραράς) στον χώρο του Επιμελητηρίου στην Κάρυστο.

  Ο ΟΑΕΔ μετά την υλοποίηση της Κατάρτισης θα καταθέσει στον λογαριασμό του κάθε καταρτιζόμενου 160€ (€ 5,00 ανά ώρα).

  Τηλ Επικοινωνίας και Αιτήσεων: 
  Κα Μαρία Βερούχη-Λεμονιά, 6976615488
  Βαγγέλης Σπύρου, 6977709580

  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
  Του Συνδέσμου Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καρύστου