Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 •  

  Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρύστου σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 10η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου.

  2. Λήψη απόφασης περί απαγόρευσης ή μη βοσκής στο ιδιωτικό δάσος ΞΕΦΤΕΡΙ.

  3. Ονοματοδοσία οδών και πλατειών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ».

  4. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τοιχίο αντιστήριξης εντός οικισμού Αγ. Δημητρίου».

  5. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Μαρμαρίου».

  6. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντιστηρίξεις Τ.Κ. Καλλιανών».

  7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαπλάτυνση δρόμου και αποκατάσταση επικινδυνότητας περιοχής Κοντορέματα».

  8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Πεζοδρόμηση δυτικής παραλιακής».

  9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Πεζοδρόμια κεντρικού δρόμου Νέων Στύρων».

  10. Έγκριση προμηθειών και εργασιών Δήμου Καρύστου.

  11. Εξέταση αίτησης Ράπτη Αστέρως περί παραχώρησης ιδανικού μεριδίου περιπτέρου.

  12. Εξέταση αίτησης Λιούτα Κυριακής - Παναγιώτας περί παραχώρησης ιδανικού μεριδίου περιπτέρου.

  13. Εξέταση αίτησης Γκιβίση Γεωργίου περί διαγραφής ποσού Τελών Άρδευσης.

  14. Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής Τελών Ύδρευσης.

  15. Εξέταση αίτησης Μαστραντώνη Χαράλαμπου περί μερικής πεζοδρόμησης της οδού Θ. Κότσικα μέχρι 15-10-2016.

  16. Εξέταση αίτησης εταιρείας ΑΚΤΗ ΑΕΤΟΣ Α.Ε. περί χαρακτηρισμού ξενοδοχειακής
  μονάδας ως εποχικής.