Πρόσληψη 20 ατόμων στο Νοσοκομείο Καρύστου
  •  
    Το Νοσοκομείο Καρύστου μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας εξασφάλισε 20 θέσεις Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού. 
    Αναλυτικά θα προσληφθούν:


    Οι θέσεις αυτές θα προκηρυχθούν προσεχώς μέσω του Ο.Α.Ε.Δ.  και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω του site του οργανισμού (www.oaed.gr).

    Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Καρύστου θα αναρτήσει την προκήρυξη στο χώρο του Νοσοκομείου καθώς θα ενημερώσει και τα Κ.Ε.Π. της Καρύστου, του Μαρμαρίου και των Στύρων.