Νέα έγκριση εγκατάστασης αιολικού πάρκου στο Δήμο Καρύστου
  •  

    Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η πλημμυρίδα αιολικών πάρκων στο Δήμο Καρύστου! Ένα νέο αιολικό πάρκο εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνολικής ισχύος 19,2, με έξι (6) ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 3,2 MW έκαστη..

    Το έργο ανήκει στην ήδη εγκατεστημένη «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ». και ο σταθμός θα στηθεί στη θέση «Τρίκορφο» στηνΔ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου.