Δείτε στο χάρτη που θα στηθεί το νέο Αιολικό πάρκο
  •  
    Δείτε στο χάρτη που θα στηθεί το νέο  Αιολικό πάρκο που θα περιλαμβάνει 29 ανεμογεννήτριες και θα είναι ορατό από την Κάρυστο.
    Το νέο ΑΠ στη θέση Πόρτες-Πλακωτά βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής της Οχης, με υπέργεια καλώδια μεταφορά ρεύματος


    Η κόκκινη γραμμή στο χάρτη δείχνει τη θέση του αιολικού πάρκου, καθώς και τα υπόλοιπα.