Εκδήλωση ενημέρωσης των κτηνοτρόφων της περιοχής Καρύστου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στα Καλύβια
 •  
  Την ερχόμενη Πέμπτη, 8 Δεκ. 2016 και ώρα 19.00, η εταιρεία « ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.» θα πραγματοποιήσει εκδήλωση ενημέρωσης των κτηνοτρόφων της ευρύτερης περιοχής Καρύστου, σε αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στα Καλύβια, με θέμα « Σύγχρονες σταβλικές εγκαταστάσεις, καθοριστικός παράγοντας υγιεινής και καλής διαβίωσης των αιγοπροβάτων και λοιπών ζώων – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης »

  Πρόκειται για ένα θέμα που αγγίζει στην πλειονότητα τους κτηνοτρόφους της χώρας και κετ’ επέκταση τους κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής Καρύστου, για το οποίο μέχρι σήμερα πέρα των συνεχών παρατάσεων στη σχετική νομοθεσία περί σταβλισμού των ζώων , δεν έχει καταστεί δυνατή η εξεύρεση εφικτής και εφαρμοστέας λύσης , σε ένα τόσο ζωτικό θέμα που σχετίζεται με την εύρρυθμη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών τους. 

   
  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η οποιδήποτε παροχή ενημέρωσης και ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά σε κλάδο της πρωτογενούς παραγωγικής διαδικασίας ,που συνεισφέρει σημαντικά στην τοπική οικονομία και που, βεβαίως, στοιχειοθετείται στη βάση έγκυρης πηγής αναφοράς, αποτελεί συνεισφορά στην επάρκεια των επαγγελματικών προσόντων των κτηνοτρόφων της περιοχής σου, κάτι για το οποίο οφείλουμε αδιάλλειπτα να κάνουμε.
   

  Αυτό κάνει με πλήρη υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα η εταιρεία « ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των αγροτικών κατασκευών και εξοπλισμού ( Θερμοκήπια, Σταβλικές εγκαταστάσεις, μικρά οικογενειακού τύπου τυροκομεία, κ.’α. ) πλέον των τριάντα (30) χρόνων και φυσικά είναι η μόνη Ευβοϊκή εταιρεία με πανελλαδική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια στον εν λόγω τομέα


  Για την ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.
  Με εκτίμηση