Ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων στό βουνό ΟΧΗ
 •  
   
  ''Αγαπητοί Ιδιοκτήτες Γής περιοχής βουνού ΟΧΗ- ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ.  
  Σάν ιδιοκτήτρια γής στό Καλλιανό Δ.Καρύστου ,έχω ζητήσει καί Παραλάβει από τό Υπουργείο Περιβάλλοντος τίς 8 άδειες εγκατάστασης αιολικών σταθμών στο βουνό Οχη τής εταιρίας ΕΝΕL- Κοπελούζος.

  Σέ αυτά τά έγγραφα υπάρχουν αποφάσεις τού Δασαρχείου Αλιβερίου στίς οποίες αναφέρεται σαφώς, ότι όλες οί εκτάσεις εγκατάστασης τών αιολικών σταθμών θεωρούνται ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ, και παραχωρούνται από τό Κράτος στίς εταιρίες, με κάποιο χρηματικό αντάλλαγμα.
  Παρακάτω αναφέρω τις περιοχές καί τις αντίστοιχες αποφάσεις οι οποίες τίς αφορούν:

  Α)  α.π.667/24.02.2009 Περιοχή Καθάρα(Καβοντόρο)
  Β)  ά.π.661/24.02.2009Περιοχή Πλάτανος
  Γ)  α.π.663/24.02.2009 Περιοχή Παλαιόπυργος
  Δ)  α.π.662/24.02.2009  Περιοχή Σπηλιά
  Ε)  α.π.665/24.02.2009 Περιοχή Ανατολή- Πρινιάς
  ΣΤ)α.π.668/24.02.2009 Περιοχή Μηλιά
  Ζ)  α.π.664/24.02.2009 Περιοχή Κερασιά

  Σέ όλες αυτές τις περιοχές σχεδιάζεται νά εγκατασταθούν αιολικοί σταθμοί καί επαναλαμβάνω, θεωρούνται Δημόσιες Δασικές.

  Όπως όμως αναφέρεται στο υπ.αριθμ.2299/110454/12.7.2016 έγγραφο τής Διεύθυνσης Δασών Ν.Ευβοίας,"το Δημόσιο δέν φέρει καμία ευθύνη σέ  περίπτωση εκνίκησης δικαιωμάτων κυριότητας επί τών εκτάσεων από τρίτους..."

  Μέ λίγα λόγια άν κάποιοι έχουν περιουσίες μέ συμβόλαια παληά σε αυτές τις περιοχές,μπορούν να τα διεκδικήσουν δικαστικώς από τό  δημόσιο έτσι ώστε να αποζημιωθούν από τις εταιρίες,αλλιώς πολύ σύντομα θα τά χάσουν όλα.

  Γιά περισσότερες πληροφορίες να ζητήσουν οί ενδιαφερόμενοι βοήθεια από τον Δήμο Καρύστου ο οποίος έχει την υποχρέωση νά προστατεύει τούς πολίτες καί τήν περιουσία τους από την απληστία τών εταιριών.

  Όλες αυτές οί αποφάσεις υπάρχουν στό Δασαρχείο Αλιβερίου στη διάθεση τών πολιτών πού θέλουν να ενημερωθούν.

  Μετα τιμής
  Βαρελά Βασιλική(ιδιοκτήτρια αγροτεμαχίου στόν Καλλιανό)

  Καλή χρονιά