Η πράσινη ενέργεια σε μικρή κλίμακα, και η εγκατάσταση Ανεμογεννητριών-Τεράτων στην Οχη
 • Στο πρόβλημα διαχείρισης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τον ρόλο που έχουν σε αυτό οι δανειστές και ντόπια Οικονομική ελίτ, άλλα και στην εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών-Τεράτων στην Οχη αναφέρεται στο άρθρο της η Βασιλική Βαρελά Πολιτικός Μηχανικός 

  ''Αγαπητοί συμπολίτες Μέ αφορμή τόν πόλεμο πού έχει ξεσπάσει,ανάμεσα στούς πολέμιους καί στούς υποστηρικτές τής εγκατάστασης αιολικών πάρκων στήν περιοχή μας, θέλω νά φωτίσω μιάν άλλη πλευρά αυτού τού θέματος, δηλαδή τό διχασμό τής τοπικής μας κοινωνίας,ο οποίος πάλι εξυπηρετεί τήν οικονομική ελίτ και μας κάνει νά ξεχνάμε τά ευεργε-τικά αποτελέσματα τής πράσινης ενέργειας .


  Οί ανεμογεννήτριες,τά φωτοβολταϊκά, η γεωθερμία όταν εφαρμό-ζονται σωστά σε τοπικό επίπεδο,μπορούν νά λύσουν τό πρόβλημα παραγωγής ενέργειας μιάς κατοικίας,μιάς μικρής βιοτεχνίας καί τελικά μιας ολόκληρης πόλης.

  Τό πρόβλημα είναι,ότι ή διαχείρηση τών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γίνεται στή χώρα μας, από τούς δανειστές και τήν ντόπια Οικονομική ελίτ,γιά νά εξυπηρετήση τά συμφέροντα τής γερμανικής βιομηχανίας παραγωγής ανεμογεννητριών καί τών εγχώριων συνεργατών τους,δηλ.τίς κατασκευαστικές εταιρίες αιολικών σταθμών.

  Ένας συνδυασμός φωτοβολταϊκών καί μιας μικρής ανεμογεννήτριας, σέ συνδυασμό μέ τή χρήση κουζίνας γκαζιού,μπορεί να καλύψει κατά 80% τις ανάγκες ηλεκτρικού ρεύματος μιάς αγροτικής κατοικίας.

  Αλλά αυτό δέν προωθείται ούτε από τήν κεντρική εξουσία ούτε δυστυχώς και από τήν τοπική αυτοδίοικηση.

  Γιατί μάς θέλουν εξαρτημένους από τήν κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καί τελικά ίσως ακόμα και από τους Κινέζους,μία πού ετοιμάζει ή κυβέρνηση τό ξεπούλημα τής ΔΕΗ σ' αυτούς.

  Γιατί θέλουν νά χρυσοπληρώνουμε την δικιά τους "πράσινη ενέργεια" μέσα από τούς φουσκωμένους λογαριασμούς τής ΔΕΗ,ενώ μέ μιά μικρή επένδυση καί κάποιες έξυπνες λύσεις,μπορούμε νά έχουμε τό ρεύμα πού χρειαζόμαστε σχεδόν δωρεάν.

  Άς αντισταθούμε λοιπόν στήν εγκατάσταση αυτών τών ανεμογεννητριών -τεράτων στίς κορυφές τού ιερού βουνού μας, χωρίς νά απορρίπτουμε τήν πράσινη ενέργεια καί  νά απομακρυνθούμε όσο γίνεται από τήν πανάκριβη
  ΔΕΗ.

  Μετά τιμής
  Βαρελά Βασιλική
  Πολιτικός Μηχανικός