Θα αλλάξει όψη η Δυτική παραλία Καρύστου ;
 •  
  Δεκτή ομόφωνα έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, η πρόταση του επικεφαλής του συνδυασμού ''Αλλιώς'' Ισίδωρου Παπαλυμπέρη για την ποιοτική αναβάθμιση της Δυτικής Παραλίας Καρύστου.
  Στην πρόταση που κατάθεσε στο Δ.Σ. ο Ισίδωρος Παπαλυμπέρης προτείνει ως πρώτο βήμα τον Χαρακτηρισμό της Δυτικής Παραλίας ως «Πολυσύχναστης» αναφέροντας τα εξής:

  ΓΕΝΙΚΑ
  Ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέλγητρα της περιοχή μας είναι οι αμμουδερές και πολλές σε αριθμό   παραλίες   μας,   οι   οποίες   μας   βοηθούν   στην   ανάπτυξη   ενός   καλοκαιρινού   τουριστικού ρεύματος με κύρια κατεύθυνση τον θαλάσσιο τουρισμό.*

  Κοινή παραδοχή όμως είναι ότι η παρεχόμενη προς τον επισκέπτη-τουρίστα υπηρεσία πρέπει να αναβαθμιστεί   ποιοτικά   με   δράσεις   σχεδιασμένες   ώστε   να   αναδεικνύουν   αυτό   το   σημαντικό πλεονέκτημα του φυσικού κάλλους. Αυτός είναι και ο στόχος αυτής της πρότασης.

  *Υπάρχει και ένα τουριστικό ρεύμα πόλος έλξης του οποίου είναι ο ορεινός όγκος της Όχης για την προστασία και την ανάδειξη του οποίου πρέπει να αναληφθούν ανάλογες πρωτοβουλίες.

  ΓΙΑΤΙ ΤΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΚΤΗ
  Η παραλία βρίσκετε ακριβώς δίπλα στην πόλη της Καρύστου και ο επισκέπτης έρχεται σε άμεση επαφή.
  Στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν αναπτυχθεί αρκετές επιχειρήσεις –ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφέ- γεγονός που θα βοηθήσει στη υλοποίηση της πρότασης.

  ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

  1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΩΣ «ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗ»

  Κάθε έτος συνεδριάζει μια συγκεκριμένη επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται το Λιμεναρχείο, η   Περιφέρεια   και   ο   Δήμος και   κρίνει   εάν   μια   παραλία   έχει   τις   προϋποθέσεις   ώστε   να χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστη. Ότι δηλαδή φιλοξενεί 500 λουόμενους ανά ημέρα την περίοδο αιχμής.  

  Ο Δήμος που λαμβάνει αυτή την απόφαση υποχρεούται:
  α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και από ώρας 10:30- 17:30 προσλαμβάνει ικανό αριθμό ναυαγοσώστων. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής  σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.
  β) Κατασκευάζει βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη κατά τα ειδικότερον στο επόμενο άρθρο οριζόμενα.
  γ) Εφοδιάζει κάθε ναυαγοσώστη με εξοπλισμό
  δ) Εγκαθιστά λουτρικές εγκαταστάσεις.

  Είναι ευκόλως κατανοητό ότι μια τέτοια πρωτοβουλία προσθέτει τεράστια υπεραξία στη συγκεκριμένη παραλία, αλλά και το σύνολο του Δήμου, καθώς ο επισκέπτης έρχεται άμεσα σε επαφή με μια οργανωμένη εγκατάσταση που του παρέχει άνεση και ασφάλεια.

  2. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΠΛΕ ΣΗΜΑΙΑΣ

  Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία είναι αρκετά ποιο πολύπλοκη και χρονοβόρα.
  Συγκεκριμένα, για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με:

  Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση• Πληροφορίες   για   το   παράκτιο   οικοσύστημα   και   το   ευαίσθητο   φυσικό   περιβάλλον   στον παράκτιο χώρο.
  • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
  • Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
  • Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή.
  • Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.

  * Στις συγκεκριμένες δράσεις, θεωρώ, επιβεβλημένη την πραγματοποίηση τους σε άμεση και αποκλειστική συνεργασία με τα σχολεία της πόλης μας, ώστε το όλο εγχείρημα να αποκτήσει και εκπαιδευτική διάσταση. 

  Ποιότητα νερών κολύμβησης
  •Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις
  •Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή
  •Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία

  Περιβαλλοντική Διαχείριση
  •Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
  •Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
  •Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα
  •Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά
  •Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης
  •Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή
  •Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
  •Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή
  •Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή

  Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις•Εκπαιδευμένοι   ναυαγοσώστες   -  ή   άμεση   πρόσβαση   σε   τηλέφωνο   -   σωστικά   εφόδια   και πρώτες βοήθειες
  •Σχέδια   για   την   αντιμετώπιση   κάποιου   ατυχήματος   ρύπανσης,   με   άμεση   ενημέρωση   του κοινού
  •Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΩΣ «ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗ»

  1. Να  αναλάβουμε  άμεσα  τις   απαραίτητες   πρωτοβουλίες   ώστε  να  χαρακτηρισθεί   η   Δυτική παραλία Καρύστου ή τμήμα της ως πολυσύχναστη. Η αρμόδια επιτροπή συνεδριάζει την Παρασκευή   24   Φεβρουαρίου.  Άρα   είναι   απαραίτητη   η   απόφαση   του   Δ.Σ.   που   θαεξουσιοδοτεί τον εκπρόσωπο του Δήμου στην επιτροπή να υποστηρίξει τη βούληση μας αυτή.
  2. Να   αρχίσουμε   τις   εργασίες   απαραίτητες   εργασίες   –πρόσβαση,   πύργος   ναυαγοσώστη, λουτρικές εγκαταστάσεις.
  3. Να εκκινήσουμε τις διαδικασίες πρόσληψης ναυαγοσώστη.

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΠΛΕ ΣΗΜΑΙΑΣ
  1. Να ακολουθήσουμε άμεσα τη διαδικασία για τον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης ακτής, τη φετινή κολυμβητική σεζόν ως "ακτή υποψήφια για βράβευση"

  Καθώς, βασική προϋπόθεση προκειμένου να βραβευθεί μία ακτή, αποτελεί η τήρηση του συνόλου των  κριτηρίων   για  μία   κολυμβητική   περίοδο.   Για   τις   ακτές   που   συμμετέχουν   πρώτη   φορά   στο Πρόγραμμα, η κολυμβητική περίοδος αποτελεί την περίοδο υποψηφιότητας. Κατά τη διάρκειά της, η ακτή είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα κριτήρια του Προγράμματος, έχοντας τις ίδιες υποδομές και παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες με μία βραβευμένη. Όπως ισχύει και για τις βραβευμένες ακτές, πραγματοποιείται επίσκεψη διαπίστωσης της εφαρμογής των κριτηρίων από τους επιθεωρητές του Προγράμματος και παρέχονται από τον Εθνικό Χειριστή τεχνικές συμβουλές για την επίτευξη της πλήρους συμμόρφωσης με τα κριτήρια. Ο διαχειριστής οφείλει να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων την ειδική αφισέτα (παρέχεται στο υλικό οργάνωσης της ακτής) στην οποία αναφέρεται η υποψηφιότητα της ακτής για βράβευση με τη "Γαλάζια Σημαία".

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  - Η χρηματοδότηση  των δράσεων μπορεί να γίνει μέσα από το προϋπολογισμένο κονδύλι της τουριστικής επιτροπής του Δήμου Καρύστου.
  - Μέρος των εργασιών μπορούν να εκτελεστούν με το καθεστώς της αυτεπιστασίας.
  - Μελλοντικός   στόχος   μας   πρέπει   να   είναι   η   επέκταση   των   δράσεων   αυτών   σε   περισσότερες παραλίες και σε όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας».
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε να χαρακτηριστούν   πολυσύχναστες   και   παραλίες   στο   Μαρμάρι   και   στα   Στύρα   στο   οποίο συμφώνησε και ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος, η Δημ. Σύμβουλος κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία πρότεινε να χαρακτηριστεί πολυσύχναστη η παραλία των Ιατρών Μαρμαρίου, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αλούκος Αλέξανδρος   πρότεινε να χαρακτηριστεί πολυσύχναστη η κεντρική παραλία Νέων Στύρων, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζέμπης Ευάγγελος πρότεινε να γίνει εκβάθυνση και διαμόρφωση του βυθού στην είσοδο του λιμανιού ώστε να μην μαζεύεται η άμμος εμπρός από το Αρχιπέλαγος, η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία πρότεινε την συνδρομή του Πανεπιστημίου Πατρών στην πρόταση του κ. Ζέμπη και η Δημ. Σύμβουλος κ. Κιούκη πρότεινε να αναλάβει το ΝΠΔΔ «Ι. Κότσικας» την πρόσληψη του Ναυαγοσώστη και μέρος από τα έξοδα για την Γαλάζια Σημαία, αποφασίζοντας ομόφωνα

  - Να χαρακτηριστεί  πολυσύχναστη η Δυτική Παραλία της Καρύστου από την αρμόδια επιτροπή.

  - Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την απόκτηση Μπλε Σημαίας για την ανωτέρω παραλία θέτοντας υποψηφιότητα ως «ακτή υποψήφια προς βράβευση»