Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΓΚΑΛΟΥ
 •                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η      ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ         ΑΠΟΦΑΣΗΣ

      Εκδικασθηκε ενώπιον του Πολυμελους Πρωτοδικείου  Αθηνών την 13-10-2016 η αγωγή του πρώην Διοικητού του Αστυνομικού Τμήματος Υδρας και νυν υπηρετούντος στην Διευθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών , Γεωργίου Καγκάλου Κ Α Τ Α των οκτώ εναγομένων-υπευθυνων της Εφημερίδας ΕΘΝΟΣ ήτοι
   1/της Ανώνυμης εταιρίας "Εκδοσεις ΕΘΝΟΣ " Α.Ε ιδιοκτητριας των εφημερίδων ΕΘΝΟΣ και ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2/ Γεωργίου ΜΠΟΜΠΟΛΑ προεδρου του ΔΣ και εκδότου, 3/ Αθανασίου ΤΣΕΚΟΥΡΑ Διευθυντού αμφοτέρων εφημερίδων,4/ Αθανασίου ΠΑΠΑΔΑΚΗ Δντου Συνταξης του ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ , 5/ Χρήστου ΚΥΡΙΑΖΗ,Αρχισυντακτου της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 6/Κωνσταντινου ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑ , Δντου Σύνταξης της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ ,7/ Μαρίας ΨΑΡΑ και 8/ Λευτέρη ΜΠΙΝΤΕΛΑ  Δημοσιογράφων των ως ανω εφημερίδων και 9/ Εμμανουήλ ΤΣΑΚΙΡΗ του Αντωνίου,  συνταξιούχου της ΕΤΕ , ΕΚΔΟΘΗΚΕ  η με αριθμό 398/2017 απόφαση του ως ανω διακστηρίου , η οποία αφου ΑΠΕΡΡΙΨΕ  ΟΛΕΣ  τις ενστάσεις των εναγομένων, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον χωρισμό των αιτημάτων της αγωγής.
   Π Α Ρ Α Π Ε Μ Π Ε Ι   την αγωγή  κατά το αίτημα του ενάγοντος σε βάρος του 9ου εναγομένου Εμμανουήλ ΤΣΑΚΙΡΗ για αποκατάσταση της προσβολής της προσωπικότητος του ενάγοντος και για χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙ με την ΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  απο το Πολυμμελές Πρωτοδικείο Αθηνών , ΔΕΧΟΜΕΝΟ ετσι εν μέρει την αγωγή κατα των  1,3,4,5,6,7 και 8ου των εναγομένων .
  ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  την άρση της προσβολής της προσωπικότητας του ενάγοντος , με την δημοσίευση περίληψης της εκδοθείσας απόφασης στις  εφημερίδες  ΕΘΝΟΣ και ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  και μάλιστα στις ίδιες θέσεις και στην ίδια έκταση με τα εκείνες των προσβλητικών/υβριστικών δημοσιευμάτων.
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την 1η εναγόμενη σε χρηματική ποινή 20000 ευρώ και τον 2ο εκ των εναγομένων ως πρόεδρο του ΔΣ σε προσωπική κράτηση (3)τριων μηνών για καθε μέρα μη συμμόρφωσης στην  προηγούμενη  διάταξη .
  ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ να παραλείπουν οι 1,3,4,5,6,7 και 8ος των εναγομένων στο μέλλον να προβαίνουν σε προσβολές της προσωπικότητας του ενάγοντος και ΑΠΕΙΛΕΙ σεβάρος των 1,3,4,5,6,7 και 8ου των εναγομένων χρηματική ποινή 5000 ευρώ για την περίπτωση παραβίασης της παρούσης διάταξης .
  ΚΥΡΗΣΣΕΙ προσωρινά εκτελεστή την παρούσα διακστική απόφαση ως προς την αμέσως ανωτέρω διαταξη της ( περι παραλειψης προσβολής στο μέλλον και απειλής χρηματικής ποινής 50000ευρώ).
  ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ   α/ τους 1,3,4,5,6,7 και 8ο των εναγομένων να καταβαλουν εις ολοκληρο έκαστος στον ενάγοντα Γεωργιο Κάγκαλο το ποσό των 3000 ευρώ
  β/ την πρώτη εναγόμενη να καταβαλει επιπροσθέτως στον ενάγοντα το συνολικο πόσο των 12000 ευρώ .
  γ/ τους 1,4,5,6, των εναγομένων να καταβαλουν  επιπροσθέτως στον ενάγοντα το συνολικο πόσο των 3000 ευρώ
  Απαντα τα ανωτερω ποσά με τον νόμιμο τόκο απο την επίδοση της αγωγής μεχρι τηνν πλήρη και ολοσχερή εξόφληση τους .
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους 1,3,4,5,6,7 και 8ο στα δικαστικά εξοδα του ενάγοντος στο ποσο των 1900 ευρώ 

  Το δημοσίευμα της εφημερίδας