Διεύθυνση Δασών Ευβοίας: Μέχρι 22 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων
 •  
  Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Ευβοίας ανακοινώνεται ότι με την υπ. αριθ. 966/50512/29-03-2017 (ΑΔΑ:ΨΟΜΔΟΡ10-8ΝΗ)τροποποιήθηκε η υπ. αριθ. 93/3054/20-1-2017 (ΑΔΑ: 7Ι5ΟΟΡ10-Λ3Τ) απόφαση  με την οποία αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ως προς το τμήμα που αναφέρονται οι προθεσμίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

  Κατόπιν τούτων, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 6η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 22η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα.

  Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 12η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

  Υπενθυμίζουμε ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε..

  Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων. 

  Τα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Νομού Ευβοίας είναι:

  1.      ΣΥΑΔΧ Ιστιαίας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας, 
  Ισόγειο, 342 00 Ιστιαία
  τηλ.Επικοινωνίας: 22260 69297
  e-mail: dasxart_istiaias@apdthest.gov.gr

  2.      ΣΥΑΔΧ Λίμνης, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης,
  2ος όροφος, 340 05 Λίμνη
                      τηλ. Επικοινωνίας: 2227 0 31218 & 2227 0 29107
                      e-mail: [email protected] 
   
  3.      ΣΥΑΔΧ Χαλκίδας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Χαλκίδας,
  Χαινά 97 341 32Χαλκίδα 2ος όροφος
  τηλ. Επικοινωνίας: 2221080401

  4.      ΣΥΑΔΧ Αλιβερίου, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αλιβερίου,
  Θέση Πλάτωμα, 345 00 Αλιβέρι
  τηλ. Επικοινωνίας: 2223025812

  5.     ΣΥΑΔΧ Καρύστου, με έδρα τα γραφεία του Δασονομείου Καρύστου.
  340 01 Κάρυστος
  τηλ. Επικοινωνίας: 2224 0 22390
  e-mail: dasxart_karystou@apdthest.gov.gr

  6.      ΣΥΑΔΧ Σκύρου, με έδρα τα γραφεία του Πνευματικού  Κέντρου Σκύρου,
  1ος όροφος,  340 07 Χώρα Σκύρου
  τηλ. Επικοινωνίας: 2222 0 92934
   e-mail:  [email protected]

   Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Ευβοίας

  Δέσποινα Ι. Κομίλη
   
  Δασολόγος