Αίτημα στη Βουλή για την αναστολή εργασιών/αδειοδότησης αιολικών πάρκων στην Νότια Καρυστία
  •  
    Στη βουλή η αδειοδότηση των αιολικών σταθμών στην Νότια Καρυστία με αίτημα την αναστολή Εργασιών/Αδειοδότησης των Αιολικών στην Περιοχή.
    Απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά την διαδικασία αδειοδότησης αιολικών πάρκων στη Νότια Καρυστία - Προστασία περιοχής Natura, αναμένεται μετά την αναφορά που κατέθεσε στη βουλή ο βουλευτής Γιώργος Ακριώτης
    Ο βουλευτής Ευβοίας του Σύριζα στην κατατεθέντα αναφορά: 

    αιτείται την αναστολή κάθε διαδικασίας αδειοδότησης αιολικών σταθμών στην Νότια Καρυστία της Εύβοιας και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή ¨NATURA¨ του όρους Όχη, καθώς και την αναστολή και τελική ανάκληση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εταιριών αιολικών σταθμών στην Νότια Καρυστία, μέχρις ότου γίνει έρευνα για τις επιπτώσεις που θα προκληθούν στο ανθρωπογενές περιβάλλον (τουρισμός, αγροτική οικονομία, και άλλοι τομείς) από τα αιολικά πάρκα.