Δωδεκάμισι χιλιάδες ευρώ για την δημιουργία Λογοτυπου του Δήμου Καρύστου....
  •  
    Δωδεκάμισι χιλιάδες ευρώ (12.400,00€) θα στοιχίσει η δημιουργία δηλωτικού σήματος (Λογότυπο) του Δήμου Καρύστου σχετικά με το τουριστικό προϊόν του.... 
    Δείτε την απόφαση...δημοσιευμένη στη Διαύγεια