Πιστοποίηση του Νοσοκομείου Καρύστου για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ναυτικούς
 •  
  Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου πιστοποιήθηκε σήμερα από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ναυτικούς.

   
  Η εκπλήρωση όλων των αναγκαίων υποχρεώσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006 και τον Κανονισμό που επακολούθησε για την εφαρμογή των απαιτήσεών της, πιστοποίησε το Νοσοκομείο Καρύστου, μέσω εξουσιοδοτημένου ιατρού, να εκδίδει ιατρικά πιστοποιητικά στους προς ναυτολόγηση ναυτικούς.

  Έτσι οι ναυτικοί για την ναυτολόγησή τους θα προσέρχονται, μέσω ραντεβού, στο Νοσοκομείο Καρύστου και θα προμηθεύονται, κατόπιν εξετάσεων, τα ιατρικά πιστοποιητικά με τα οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι ικανοί από υγειονομική άποψη να εκτελούν τα καθήκοντά τους στη θάλασσα.
   

   
  Η παρούσα αυτή πιστοποίηση είναι αποτέλεσμα ενεργειών της Διοίκησης του Νοσοκομείου για τη διευκόλυνση των ναυτικών της περιοχής και όχι μόνο. Μάλιστα, το Νοσοκομείο Καρύστου είναι ένα από τα ελάχιστα Νοσοκομεία πανελλαδικά και το μοναδικό σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα που παρέχει σαν δημόσια δομή την συγκεκριμένη υπηρεσία προς τους ενδιαφερόμενους.

  Το Γραφείο Διοικητή Γ.Ν. Καρύστου