Επιδοτούμενο Σεμινάριο Λ.Α.Ε.Κ. από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τουρισμού Καρύστου
 •  
  Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουρισμού Καρύστου σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. ΠΡΑΞΙΣ και το καθηγητή Τ.Ε.Ι. κ. Τυμπη Δημήτρη διοργανώνουν επιδοτούμενο σεμινάριο ΛΑΕΚ 1-2 με θεματολογία σεμιναρίου
  1. Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.

  2. Στοιχεία Τεχνολογίας Τροφίμων.

  3. Στοιχεία Διατροφής  και Θρεπτικής Αξίας Τροφίμων.

  4. Στοιχεία Οινολογίας.

  5. Νομοθεσία Τροφίμων (Κανονισμοί Ε.Ε., νέα Υγειονομική Διάταξη, εφαρμοστικές εγκύκλιοι, έλεγχοι αρμοδίων αρχών).

   
  6. Στοιχεία Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, στους εργασιακούς χώρους επιχειρήσεων επισιτισμού.