Σε λειτουργία η ιστοσελίδα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες
 •  
  Σε λειτουργία τέθηκε η ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες.
  Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης 
  http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx
  Μέσω της ιστοσελίδας υπάρχει η δυνατότητα να «κατεβάζει» ο πολίτης, ο επαγγελματίας ή μια δημόσια υπηρεσία τα πολύγωνα του δασικού χάρτη για ενημέρωση και χρήση, ενώ η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται σταδιακά και με περισσότερες λειτουργίες για ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων μερών.
   

  Δημιουργήθηκε μέσω της “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και θα περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο των κυρωμένων δασικών χαρτών, των οποίων η κύρωση στο 100% της χώρας θα ολοκληρωθεί το 2020