ΣΠΠΕΝΚ: Να τηρηθεί η νομιμότητα στον αριθμό των ανεμογεννητριών που έχουν πάρει άδεια
 •  
  Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας ( ΣΠΠΕΝΚ) πιστός στους καταστατικούς του σκοπούς συνεχίζει τον αγώνα του για την τήρηση της νομιμότητας στην άναρχη αδειοδότηση Αιολικών Σταθμών στη Νότια Εύβοια και ειδικά μέσα στην προστατευόμενη περιοχή όρους Όχη όπου είναι αδειοδοτημένοι 42 αιολικοί σταθμοί. 
   
  Έχουμε προβεί στη σύνταξη καταγγελίας η οποία έχει αποσταλεί προς το παρόν στον Δήμο Καρύστου και έχει κοινοποιηθεί σε Συλλόγους της Καρύστου. 
  Η καταγγελία αυτή απευθύνεται στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ( ΡΑΕ) και ζητά να τηρηθεί η νομιμότητα στον αριθμό των ανεμογεννητριών που έχουν πάρει άδεια εγκατάστασης στον σημερινό Δήμο Καρύστου. 
   
  Επειδή διαδίδονται ανυπόστατες φήμες ότι στρεφόμαστε κατά μιας συγκεκριμένης εταιρίας η οποία" δεν χωράει στο Καβοντορο" δηλώνουμε ότι αυτό δεν ισχύει. 
   
  Ενδέχεται να πρέπει να μειωθούν οι ανεμογεννήτριες από πολλές εταιρίες που έχουν αδειοδοτηθεί στην Όχη και στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα όπως και σε άλλες Δημοτικές Ενότητες του σημερινού Δήμου Καρύστου. 
   
  Εμείς παραθέτουμε απλώς τα συμπεράσματα επιστημονικής έρευνας στελεχών του Συλλόγου μας, καλούμε τον Δήμο Καρύστου να μας απαντήσει επί της καταγγελίας που του έχουμε στείλει και αν συμφωνεί να την προσυπογράψει και ο Δήμος πρίν σταλεί στη ΡΑΕ. 
   
  Φυσικά δεν θα περιμένουμε και πολύ, αν σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν απαντήσει ο Δήμος, εμείς και όσοι από τους Συλλόγους Καρύστου συμφωνούν, θα προβούμε σε δικαστικές ενέργειες ως ορίζει ο νόμος. 
   
  Παρακάτω παραθέτουμε απόσπασμα από την καταγγελία μας: 
   
  "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

  Παρατηρείται μη τήρηση της νομιμότητας στην αδειοδότηση αιολικών σταθμών στην διπλά προστατευόμενη περιοχή ΖΕΠ και ΕΖΔ του Δήμου Καρύστου με κάλυψη 259.24% της επιτρεπόμενης φέρουσας ικανότητας της περιοχής, που θα θίξει ανεπανόρθωτα την ακεραιότητα της περιοχής Natura Δήμου Καρύστου . 

  Επίσης η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ ,έχει αδειοδοτήσει αιολικούς σταθμούς που αντιστοιχούν σε 53.76 τυπικές ανεμογεννήτριες των 2 MW εκάστη με συνολική ισχύ 107.52 MW κατά παράβαση του ΕΕΠΧΣ για τις ΑΠΕ. 

  Αιτούμαστε τα εξής παρακάτω: 

  • Ζητούμε από την αρμόδια υπηρεσία ΡΑΕ ή ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ ή οποιαδήποτε άλλη υπεύθυνη υπηρεσία που κατέταξε λανθασμένα τους παρακάτω αιολικούς σταθμούς των θέσεων .......................................... 

  στον παλαιό ΟΤΑ Καρύστου ,να συντάξει εκ νέου τον πίνακα (1) με τις άδειες παραγωγής και να τοποθετήσει τα παραπάνω αιολικά πάρκα εκεί που πραγματικά ανήκουν , δηλαδή στην παλαιά Κοινότητα Καφηρέα και σημερινή Δημοτική Ενότητα Καφηρέα Δήμου Καρύστου. 

  • Να ενημερωθούν οι πίνακες της ΡΑΕ με τον αριθμό των τυπικών ανεμογεννητριών που αντιστοιχούν σε κάθε παλαιό ΟΤΑ του σημερινού Δήμου Καρύστου όταν τα αιολικά πάρκα έχουν αδειοδοτηθεί σε μεικτή θέση ( π.χ. παλαιός ΟΤΑ Καρύστου και Καφηρέα ) .Διότι η ορθότητα της ταξινόμησης των αιολικών σταθμών μεικτής θέσης, είναι αδύνατον να ερευνηθεί από τους έχοντες έννομο συμφέρον αφού η ΡΑΕ δεν έχει δημοσιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία. 

  • Σε συνέχεια να υπολογιστεί εκ νέου η κάλυψη της επιτρεπόμενης φέρουσας ικανότητας της παλαιάς Κοινότητας Καφηρέα ,με τα σωστά δεδομένα όπως και των υπολοίπων παλαιών ΟΤΑ του Δήμου Καρύστου. 

  • Καλούμε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος να τηρήσει τη νομιμότητα, να επανεξετάσει όλες τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) εταιριών αιολικών σταθμών με θέση εγκατάστασης μέσα στον παλιό ΟΤΑ Καφηρέα σημερινού Δήμου Καρύστου αλλά και στις άλλες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρύστου με κριτήριο την αυστηρή τήρηση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας ανεμογεννητριών σε συνάρτηση με την διατήρηση της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής Καφηρέα GR 2420001 και GR 2420012 . 

  • Ζητούμε επίσης από τη ΡΑΕ να ακυρώσει όλες τις άδειες παραγωγής αιολικών σταθμών που χορηγήθηκαν με μη σύννομη υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας Α/Γ στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα Δήμου Καρύστου ή σε όποιο άλλο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Καρύστου προκύψει ανάλογη περίπτωση. 

  • Μέχρι να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες ζητούμε προσωρινή διακοπή εργασιών εγκατάστασης όλων των αιολικών σταθμών στις Δημοτικές Ενότητες Καρύστου, Καφηρέα και Μαρμαρίου . 

  Ως έχοντες έννομο συμφέρον 

  Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας"