Περιορισμός της κατασκευαστικής δραστηριότητας της ENEL την τουριστική περίοδο
  •  Όπως ενημέρωσε τη δημοτική αρχή, η εταιρεία ENEL διέκοψε όλες τις κατασκευαστικές εργασίες στο διάστημα από 10 μέχρι 20 Αυγούστου, εκτός από ελάχιστες τοπικές εργασίες κοντά στο αιολικό πάρκο Μηλιά, χωρίς όμως να υπάρχει μεταφορά υλικών ή οικοδομικές εργασίες.
    Μετά τις 20 Αυγούστου και για ένα μήνα, η εταιρεία περιορίζει δραστικά τη μεταφορική δραστηριότητα εξοπλισμού ώστε να μειωθεί ενδεχόμενη όχληση στις τουριστικές δραστηριότητες και στο τοπικό πληθυσμό.