Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στο Δήμο Καρύστου για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού
 •  
  Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιων για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού στη θέση Καραμπιλα - Χυμη του Δήμου Καρύστου

   
  Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας, δηλώνει την συμπαράσταση του, στους ιδιοκτήτες ιδιωτικής δασικής έκτασης στη θέση Χύμη Δήμου Καρύστου οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα πατρογονικά τους εδάφη από εταιρία Αιολικών Σταθμών. 

   
  Οι γηγενείς αυτοί κάτοικοι της οικογένειας Λιωνη, είναι αντίθετοι στην καταστροφή αυτής της πανέμορφης περιοχής την οποία κατέχουν, από την εγκατάσταση στην ιδιοκτησία τους ανεμογενητριών της συγκεκριμένης εταιρίας. 
   

  Και συγκεκριμενα αναφέρουμε ότι, όπως τεκμηριωμένα μας κατήγγειλαν οι ανωτέρω ιδιοκτήτες, η εταιρία ΑΠΕ. "ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε." ζητά την αναγκαστική απαλλοτριωση της ιδιωτικής τους δασικής έκτασης στη θέση Χύμη! 

  Όμως όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο 15 των όρων επέμβασης πράξης του Δασαρχείου Αλιβερίου , πριν την εγκατάσταση αυτού του αιολικού σταθμού στην επιμαχη ιδιωτική δασική έκταση των 66.16 στρεμμάτων, επιβάλλεται "η συναίνεση των φερόμενων ιδιοκτητών για τα τμήματα δασικού χαρακτήρα".

  Οι ιδιοκτήτες της οικογένειας Λιωνη με τον Κύριο Τίτλο αυτής της ιδιοκτησίας όπως μας πληροφορησαν, ουδέποτε συμφώνησαν για την εγκατάσταση στα εδάφη τους, Αιολικού Σταθμού. 

  Από όσο γνωρίζουμε, συμφώνησαν κάποιοι άλλοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν μικρό τμήμα αυτών των εκτάσεων. 

  Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι η εταιρία ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

  Ο. Ε. που έχει άδεια παραγωγής για Αιολικό Σταθμό 19.8 MW στην θέση Καραμπιλα - Χυμη, παρά το γεγονός πως ισχυρίζεται ότι έχει την συναίνεση ΟΛΩΝ των ιδιοκτητών αυτής της ιδιωτικής έκτασης, ζητά ταυτόχρονα και ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ της επιμαχης δασικής ιδιωτικής έκτασης! 

  Αυτή είναι μια πράξη η οποία πρώτον αντιβαίνει συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ η οποία αναφέρει σαφώς ότι: 

  "Απαγορεύεται όμως η υπέρ ιδιωτών απαλλοτρίωση των δασών και δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δδ ή ιδ και συνεπώς και σε ΟΤΑ. 

  Η απαγόρευση αυτή είναι απόλυτη. 

  Η προσβαλλόμενη απόφαση αντίκειται στο άρθρο 114 παρ. 4 του Συντάγματος, αφού κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ εταιρείας. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. (απόφαση ΣτΕ 964/2008)" 

  Δευτερον αφού η εταιρία ισχυρίζεται ότι έχει την συναίνεση ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ της επιμαχης έκτασης, με ποια λογική προσπαθεί να οικειοποιηθεί αυτήν την ιδιοκτησία, με την διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης; 

  Τα ερωτήματα είναι πολλά και δημιουργούν μια εικόνα ότι εδώ υπάρχει μη τήρηση της νομιμότητας. 

  Ελπίζουμε ότι η Δικαιοσύνη στην οποία πλέον στηρίζουν τις ελπίδες τους οι αγωνιστές ιδιοκτήτες της περιοχής Χυμη, θα αποκαταστήσει την νομιμότητα και θα τους δικαιώσει. 
  Σε καθε περίπτωση είμαστε αντίθετοι στην καταπάτηση της πατρογονικης Καρυστίας Γής από τις εταιρίες Αιολικών Σταθμών, χωρίς την συναίνεση των νόμιμων ιδιοκτητών, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί τις καταστροφικες επιπτώσεις στην Φύση και την Αισθητική του τοπίου από την άναρχη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και αντιδρούν με κάθε τρόπο. 

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 

  Πράξη Πληροφοριακό Χαρακτήρα Δαδαρχείου Αλιβερίου.