Νέα Στύρα 9 /4 /2019 «Επανακαθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας στο παραλιακό μέτωπο των Νέων Στύρων»
  •  

     

    Νέα Στύρα 9 /4 /2019 «Επανακαθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας στο παραλιακό μέτωπο των Νέων Στύρων»

    (Από τον Αλέξανδρο Αλούκο Δημοτικό Σύμβουλο Καρύστου και πρ. Δήμαρχο Αλίμου Αττικής ).

    Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Μαρτίου 2019, εισηγήθηκα το θέμα του επανακαθορισμού του Αιγιαλού και της Παραλίας των Ν. Στύρων, και περιέγραψα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για πολλούς κατοίκους , σχετικά με την ιδιοκτησία τους και την αξιοποίησή της, αλλά και από διοικητικές πράξεις των υπηρεσιών του Δημοσίου εναντίον τους. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί πρίν από πολλά χρόνια με την ανεξήγητη τροποποίηση που έγινε τότε από την Κοινότητα Ν. Στύρων, και που οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες του παραλιακού μετώπου το έμαθαν εκ των υστέρων μη δυνάμενοι να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους και να υποβάλουν ενστάσεις. Η σημερινή Δημοτική Αρχή και πρωτίστως ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος , έθεσαν από την πρώτη στιγμή , στο μελετητή του Δήμου που έχει αναλάβει την επέκταση του σχεδίου πόλης, και τον επανακαθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας, ζητώντας του να προχωρήσει άμεσα στον επανακαθορισμό, και έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη της επέκτασης , να ενσωματωθεί και ο επανακαθορισμός και να επιληθεί τελικά το μεγάλο αυτό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό ο μελετητής έχει επισκεφθεί αρκετές φορές το παραλιακό μέτωπο των Νέων Στύρων, έχει μελετήσει λεπτομερώς τις επίμαχες περιοχές σύμφωνα με τα υπόβαθρα του εγκεκριμένου σχεδίου του 1948, και του καθορισμένου ορίου οικισμού πρό του 1923, έχει ζητήσει και έχει λάβει συμβόλαια ιδικτησιών που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πρόβλημα, και έχει ολοκληρώσει τη μελέτη από τον Αύγουστο του 2017. Η μελέτη προωθήθηκε στην Κτηματική Υπηρεσία προς επεξεργασία, ζητώντας μας στη συνέχεια συμπληρωματικά στοιχεία. Με την τελευταία επίσκεψή του ο μελετητής , ενημερώθηκε και πάλι για το πρόβλημα σε συνδυασμό με κυοφορούσες διοικητικές πράξεις από την Κτηματική προς ιδιοκτήτες , υπέβαλε σχετικές πληροφορίες στην Κτηματική Υπηρεσία μαζί με τους χάρτες (υπόβαθρα), που η υπηρεσία αυτή δεν είχε λάβει υπ’όψιν της , αποσκοπώντας στην αναθεώρηση και άρση όλων των αδικιών για τους κατοίκους των Ν. Στύρων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ήδη όπως πληροφορηθήκαμε, ο φάκελος και το αίτημά μας προωθήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Με την απόφασή μας αυτή παρεμβαίνουμε στη διαδικασία εξουσιοδοτώντας τον Δήμαρχο κ. Ραβιόλο για : την ανάκληση όλων των διοικητικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν κατά των ιδιοκτητών του παραλιακού μετώπου μέχρι τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου αιγιαλού και της παραλίας των Νέων Στύρων. Ειδικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνουν: - Κατάργηση της υπάρχουσας γραμμής παραλίας - Χάραξη του αιγιαλού στη διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση (με όποια έργα έχουν γίνει) - Να μην ρυμοτομούνται κτίσματα που έχουν νόμιμη άδεια και τίτλους - Ιδιαίτερα να μην παραβιάζετα το όριο στην περιοχή που βρίσκεται εντός καθορισμένου ορίου οικισμού προ του 1923. Κλείνοντας την ενημέρωση αυτή προς τους κατοίκους των Ν. Στύρων θέλω να τους διαβεβαιώσω , ότι Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, δεν αρκέστηκε σε υποσχέσεις , όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν , αλλά αντιμετώπισε εξ’αρχής το πρόβλημα και ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙ . Ακολουθεί η απόφαση 68 / 2019