Ζάχος Χατζηνικολής: Σχετικά με την ενημέρωση από τη νυν δημοτική αρχή για τον αιγιαλό των Νέων Στύρων
 •  

  Αναρτήθηκε από την νυν δημοτική αρχή κείμενο με τίτλο «Επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας στο παραλιακό μέτωπο των Νέων Στύρων». (Το λύσαμε και αυτό)!

  Μαζί, δημοσιεύθηκε και η 68 της 29-3-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου, με θέμα τον άνω τίτλο, ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΚΤΟΣ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (λες και ανέκυψε το πρόβλημα τις προηγούμενες ημέρες), όπου το

  Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ (!) τον κ. Δήμαρχο Καρύστου να προβεί σε όλες τις ενέργειες ώστε σε τμήμα από το παραλιακό μέτωπο των Νέων Στύρων να καταργηθεί η υπάρχουσα γραμμή παραλίας, να γίνει νέα χάραξη του αιγιαλού, να μην ρυμοτομούνται κτίρια, να ανασταλούν τα πρόστιμα κ.λ.π. 
   
   
   
  Συμφωνούμε απολύτως με την απόφαση, αλλά δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε τον τρόπο που χειρίζεται το πρόβλημα αυτό η νυν Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα: 
   

  Τον Αύγουστο του 2017, ο Δήμος Καρύστου, συνεχίζοντας ενέργειες προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, απέστειλε στην ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ αίτημα με το άνω περιεχόμενο, καθώς και (ελλιπέστατο) φάκελο. 

  Η ΚΤΗΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ζήτησε, εγγράφως, από τον Δήμο Καρύστου συγκεκριμένα έγγραφα ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος και να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για μελέτη. 

  Στις 29 Μάρτη 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου λαμβάνει την άνω απόφαση με την οποία ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ! τον κ. Δήμαρχο Καρύστου να προβεί στις αναφερόμενες ενέργειες. 

  Την απόφαση αυτή και τον φάκελο τον απέστειλε ο Δήμος Καρύστου , μόλις πριν από 8 ημέρες, και ΠΡΟΧΘΕΣ εστάλη από την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για ΑΡΧΙΚΗ μελέτη του θέματος. 

  Άραγε, για ποιον ακριβώς λόγο πανηγυρίζουν και τι προβάλλουν; 

  Ουσιαστικά, προβάλλουν οι ίδιοι το ότι παρήλθε μία ολόκληρη πενταετία για να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Μάρτη 2019 και μάλιστα ως ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ, την άνω απόφαση που ουσιαστικά αποτελεί ψήφισμα – ευχή, καθώς και το ότι ο Δήμος απέστειλε, μόλις πριν 8 ημέρες, το αίτημα και τον φάκελο στην ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ώστε να ξεκινήσει επιτέλους μία εξ αντικειμένου πολύ χρονοβόρος διαδικασία μελέτης της κατάστασης. 

  Τα πάντα στον βωμό του θεαθήναι, όπως αναλυτικά έχω αναφέρει σε προηγούμενο κείμενό μου, με τίτλο «προεκλογικές πρακτικές». 

  Από τα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ότι η μόνη που δεν θα λύσει το πρόβλημα είναι η σημερινή δημοτική αρχή, διότι δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα, αλλά διαιωνίζονται. 

  Και από τις πρακτικές που βλέπουμε σε πολλά θέματα, είναι περιπτώσεις που αυτό (δηλαδή η διαιώνιση εκκρεμοτήτων) μοιάζει με συνειδητή επιλογή και ο νοών νοείτω. 

  Όπως πάντα, έτσι και στο θέμα αυτό, όλα είναι πλήρως ελεγμένα και ακριβέστατα και περιμένω απάντηση ή τυχόν διάψευση.