Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ θα είναι παρούσα στην εκλογική μάχη των Εθνικών Εκλογών της Κυριακής 7 Ιουλίου 2019. Το κόμμα ανακοίνωσε τους υποψήφιους βουλευτές του ανά την Περιφέρεια.

Οι υποψήφιοι βουλευτές της Δημιουργίας Ξανά για το νομό Ευβοίας είναι οι παρακάτω:

1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του Ιωάννου.
2. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη.
3. ΚΑΤΣΟΣ ΒΑΓΙΑΣ του Δημητρίου
4. ΚΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ελευθερίου.
5. ΚΡΟΤΣΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Βασιλείου
6. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου.