Δοκιμαστική προσέγγιση του Paros Jet στο λιμάνι της Καρύστου
  •  Για να δούμε θα ευοδώσει η προσπάθεια για σύνδεση της Καρύστου ... με τις Κυκλάδες.