Απαιτούμε να παραμείνει η ΔΟΥ στην Κάρυστο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλες οι περιοχές που συγκροτούν την νέο Καλλικρατικό Δήμο Καρύστου έχουν χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. ορεινές και δυσπρόσιτες.
 • Προς Υφυπουργό ΥΠ.ΟΙΚ. Κοιν: 1. Γ.Γ. ΥΠ.ΟΙΚ.
  Κον Δ.Κουσελά 2. Βουλευτές Ν.Ευβοίας
  3. Νομάρχη Ευβοίας

  Κάρυστος 7/12/2010

  ΘΕΜΑ: Κατάργηση της ΔΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (A’ ΤΑΞΗΣ)

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

  Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από το ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ στις 5/12/2010 τη φημολογούμενη κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Καρύστου.

  Παρακαλούμε λοιπόν να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

  Η ΔΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ από ίδρυσής της το 1930 είναι Α’ ΤΑΞΗΣ και δεν καταλαβαίνουμε το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στον πίνακα με τις υπό κατάργηση ΔΟΥ Β’ ΤΑΞΗΣ.
  Εξυπηρετεί την ΚΑΡΥΣΤΟ, το ΜΑΡΜΑΡΙ, τα ΣΤΥΡΑ, όλα τα χωριά του ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ και όσα χωριά ευρίσκονται έως και το ύψος του ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ συνολικού πληθυσμού 16.000 κατοίκων.

  Η νέα ΔΟΥ (Χαλκίδας ή Κύμης) που πρόκειται να εξυπηρετήσει την περιοχή της Νοτίου Ευβοίας, απέχει στην καλύτερη περίπτωση 125 χλμ. από την Κάρυστο.
  Η απόσταση δε από τα απομακρυσμένα χωριά του ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ, πλησιάζει τα 200 χλμ.
  Η απόσταση Καρύστου-Χαλκίδας καλύπτεται με αυτοκίνητο σε 2,5 ώρες και με ΚΤΕΛ σε 3,5 ώρες.
  Ειδικά για τους κατοίκους των χωριών του ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ απαιτείται έως και τριήμερο ταξίδι για να εξυπηρετηθούν από τη Δ.Ο.Υ.

  Άμεση σύνδεση με την ΚΥΜΗ, δεν υπάρχει με τις γραμμές του ΚΤΕΛ.

  Οι Δήμοι ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ και ΣΤΥΡΕΩΝ, αποτελούν αναγνωρισμένες τουριστικές περιοχές όπου οι τυπικές διαδικασίες με το Δημόσιο αποτελούν καθημερινή πρακτική και υποχρέωση όλων σχεδόν των επαγγελματιών για τους μήνες αιχμής και η υπάρχουσα ΔΟΥ συχνά υπερβαίνει τις δυνατότητες των μέσων που διαθέτει. Εκ των πραγμάτων η συνεχής μετακίνηση των πολιτών για τις διαδικασίες συναλλαγής τους με άλλη Δ.Ο.Υ. (Χαλκίδας ή Κύμης) συνεπάγεται υψηλό κόστος και χρόνο μετακίνησης στις ήδη υπερβολικές επιβαρύνσεις που υφίστανται αυτή την εποχή, αφού ακόμα και με τη νέα δομή του ΥΠ.ΟΙΚ. (TAXISNET2) πολλές διαδικασίες απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία των φορολογουμένων όπως:

  α) Εγγραφή στο νέο σύστημα TAXISNET2.
  β) Κεφάλαιο. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία και πολλές φορές αυτοψία από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Πέρα από τους κατοίκους της περιοχής η Δ.Ο.Υ. εξυπηρετεί και δεκαεννιά (19) Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς με περίπου 20.000 οικοπεδούχους.
  γ) Μεταβιβάσεις επαγγελματικών αυτοκινήτων και προσωρινές ακινησίες Ε.Ι.Χ.
  δ) 300 αλιευτικά σκάφη τα οποία προμηθεύονται πετρέλαιο TRANSIT και έχουν συχνές επιστροφές Φ.Π.Α.
  ε) 2000 περίπου αγρότες που συναλλάσσονται για επιστροφές Φ.Π.Α.
  στ) 2000 επιχειρήσεις σε θέματα ίδρυσης – διακοπής επιχειρήσεων (αυτοψίες), θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και λοιπά θέματα Κ.Β.Σ., ΦΠΑ καθώς η αύξηση των ενταγμένων επιχειρήσεων την τελευταία πενταετία, σε αναπτυξιακούς νόμους (ΟΠΑΑΧ, ΕΣΠΑ, Ν.3299/04 κλπ) έχει αυξήσει τις ανάγκες για επιστροφές ΦΠΑ των κατασκευαστικών τους έργων και απαλλαγές ΦΠΑ για αγορά εξοπλισμού.
  ζ) Ο έλεγχος των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα έως 600.000,00€ που γίνεται από τη ΔΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. Στις επιχειρήσεις της περιοχής με έσοδα άνω των 600.000,00€ δεν γίνονται πλέον έλεγχοι λόγω αδυναμίας της ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ να τους πραγματοποιήσει.
  η) 1500 Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος σε σύνολο 7000, υποβάλλονται σε ετήσια βάση από τους φορολογούμενους αυτοπροσώπως (συνταξιούχοι, μισθωτοί κ.α.).
  θ) Έκδοση πιστοποιητικών (για άδεια Φ.Ι.Χ., δικαστική χρήση, μεταβιβάσεις ακινήτων κλπ)
  ι) Δεκάδες παράβολα για κάθε χρήση που εκδίδονται καθημερινά (άδειες αλιείας, όπλων, εν πλώ, οικοδομικές άδειες, πρόστιμα Λιμεναρχείου και Τροχαίας, γάμοι, βαπτίσεις, διαζύγια, διαβατήρια, ΑΣΕΠ, ΕΟΤ, Ειρηνοδικεία, Πταισματοδικεία, διπλώματα οδήγησης, ΦΕΚ, επίναυλοι, φροντιστήρια, άδειες Security, και πολλά άλλα για διάφορες χρήσεις).
  ια) Πληρωμές επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το Δημόσιο καθώς και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων (αποδοχές, επιδόματα, συντάξεις, φόροι κλπ).
  ιβ) Διάφορες κρατήσεις (απεργίες δημοσίων υπαλλήλων, Φ.Ε., υγειονομική περίθαλψη, υπέρ Δημοσίου, κλπ).
  ιγ) Ηλεκτροδοτήσεις νέων ακινήτων.
  ιδ) Διοικητικοί συμβιβασμοί.
  ιε) Έκτακτες διαδικασίες (πχ περαιώσεις, ημιυπαίθριοι, ρυθμίσεις χρεών κλπ).

  • Η ΔΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ πραγματοποιεί έσοδα άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως με προοπτική αύξησης 50%, λόγω των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων που πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή μέσα στην επόμενη τριετία καθώς και την αυξανόμενη τουριστική κίνηση και οικιστική ανάπτυξη λόγω της εγγύτητας στον νομό Αττικής. Ήδη την τελευταία πενταετία δημιουργήθηκαν 1500 νέες κλίνες στην περιοχή της Νοτίου Ευβοίας.

  • Όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλες οι περιοχές που συγκροτούν την νέο Καλλικρατικό Δήμο Καρύστου έχουν χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. ορεινές και δυσπρόσιτες.

  • Οφείλετε λοιπόν να λάβετε υπόψη σας την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της περιοχής σε συνάρτηση με το άθλιο οδικό δίκτυο και την κατάσταση που πρόκειται να δημιουργηθεί από μια πιθανή κατάργηση της Δ.Ο.Υ., όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και για κρατικά έσοδα.
  Το κράτος κερδίζει ένα ενοίκιο χάνοντας πολλαπλάσια έσοδα από τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων στην περιοχή, ενώ αυξάνονται τα έξοδα λόγω «συχνών» και δύσκολων μετακινήσεων των υπαλλήλων για τη διεκπεραίωση των εργασιών της ΔΟΥ.

  Απαιτούμε να παραμείνει η ΔΟΥ στην Κάρυστο


  ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ