Απο τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γης Νοτίου Καρυστίας το Υπόμνημα προς την 5η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύβοίας...
 • ΥΠΟΜΝΗΜΑ

  Ενόψει της συζήτησης της επιτροπής σας για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που υποβλήθηκε από εταιρείες ΑΠΕ θέλουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

  1.Οι αποφάσεις των Δήμων Καρύστου, Μαρμαρίου και Στυραίων που ήδη έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά, πρέπει να προβληματίσει την επιτροπή σας καθώς απηχούν την κυρίαρχη άποψη της τοπικής κοινωνίας η οποία είναι εξοργισμένη με τον τρόπο που μεθοδεύεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή μας σε βάρος τόσο των ανθρώπων όσο και του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι Δήμοι της περιοχής αλλά και οι σύλλογοι δεν έλαβαν καμία ενημέρωση μολονότι επανειλημμένα την είχαν ζητήσει.
  2.Με την 53/2007ΑΔΣ πρόταση του Δήμου για το χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΠΕ είχε τεθεί ως όρος η υπογειοποίηση όλων των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ωστόσο στο σχετικό διάγραμμα της μελέτης φαίνεται ότι η γραμμή μεταφοράς (κεντρικό δίκτυο) είναι εναέρια.
  3. Δύο από τα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα βρίσκονται εντός της προστατευόμενης ζώνης Α΄Δικτύου Natura και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.
  4.Σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού η περιοχή της Νοτίου Καρυστίας συμπεριλαμβάνεται στους ΟΤΑ με υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης οπότε είναι αναγκαία η επανεξέταση των τοπικών χωροταξικών δεδομένων καθώς μεταβάλλεται το ποσοστό κάλυψης των ανεμογεννητριών.
  5. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ είναι η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών που εξασφαλίζεται με εγγυήσεις και αντισταθμιστικά οφέλη. Ωστόσο στην περίπτωση του Νέου Δήμου Καρύστου τέτοια συναίνεση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει όταν καταστρατηγούνται συνταγματικά δικαιώματα όπως αυτό της περιουσίας από τις συγκεκριμένες εταιρείες που αιτούνται την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την επιτροπή σας. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής μας είναι ιδιαίτερο καθώς υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας από το 1885 αλλά και νωρίτερα καθώς η Εύβοια δεν απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στρατό , αλλά τα τουρκικά κτήματα εξαγοράστηκαν από ιδιώτες με την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Λονδίνου το 1830. Για το λόγο αυτό ακόμα κα οι δασικές εκτάσεις της Εύβοιας και ειδικά της Νοτίου Καρυστίας βρίθουν παλαιόθεν τίτλων ιδιοκτησίας (ΕφΑθ 2516/2008δημΤΝΠ ΔΣΑ, βλ.και ιστορία Ελληνικού έθνους έκδοση εκδοτικής Αθηνών τομ.ΙΒ σελ 577και 615). Άλλωστε μέχρι σήμερα όλοι οι ιδιοκτήτες που κατέφυγαν σε δικαστήρια για την αναγνώριση των τίτλων τους έχουν δικαιωθεί.

  Εμείς ως Σύλλογος ιδιοκτητών γης που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας κα φορολογηθήκαμε από το Ελληνικό Κράτος σας γνωρίζουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την υφαρπαγή των περιουσιών μας προς εξυπηρέτηση μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.

  Ζητάμε από την πλευρά σας να απορρίψετε την αίτηση των συγκεκριμένων εταιριών και να στηρίξετε τον αγώνα μας για την προστασία των συνταγματικών μας δικαιωμάτων.

  Η απόφαση της Νομαρχιακής επιτροπής Ευβοίας δεν μπορεί να αφορά το περιβάλλον μόνο ως φύση χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους.

  Για τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γης